Swung database

Onderzoeksgegevens goed op orde

Voert u een SRM2-geluidonderzoek uit voor een rijks- of spoorweg? Dan kunt u eigenlijk niet zonder de Swung database. Deze onderzoeken vragen om uitgebreide administratie van gegevens en betrouwbare beoordeling van rekenresultaten. Met de Swung database is uw databeheer perfect georganiseerd.

Daarnaast kunt u hiermee met één druk op de knop:

  • De geluidbelasting toetsen aan de grenswaarden van de Wet milieubeheer
  • Maatregelvarianten analyseren aan de hand van het wettelijke doelmatigheidscriterium
  • Aantallen adressen per geluidbelastingklasse bepalen en de verwachte geluidhinder en slaapverstoring berekenen (voor MER-studies)
  • Tabellen genereren met gegevens en rekenresultaten, die volgens het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 nodig zijn en die direct gebruikt kunnen worden in uw rapportage

Access formaat

Samen met de Swing viewer van Movares is het ook mogelijk om de gegevens en rekenresultaten in de Swung database te visualiseren, te controleren en te bewerken. De Swung database is opgezet in MS Access en heeft een open dataformaat. Daardoor is toegang tot de Swung database met andere GIS-viewers, zoals ArcGIS van ESRI, ook mogelijk.

Wilt u de Swung database inzetten in uw project? Klik hier voor meer informatie (info@dbvision.nl).

Bent u geïnteresseerd in een cursus om meer bekend te worden met de uitgebreide mogelijkheden van de Swung database? Klik hier voor meer informatie (info@dbvision.nl).