Geluidregister++ (nieuwe versie)

Geluidregister++ is onze, helemaal vernieuwde dataviewer op internet. Veel gegevens die voor geluidstudies relevant zijn, zijn openbaar en vrij beschikbaar op het internet. Wij hebben die gegevens verzameld en voor u op een eenvoudige manier toegankelijk gemaakt. Daarnaast biedt Geluidregister++ de mogelijkheid om uw projectdata op een eenvoudige manier te visualiseren. Uiteraard op een persoonlijk (en beveiligd) deel van Geluidregister++.

Geluidregister++ is een gebruikersvriendelijke website, ook voor niet geluid- of GIS-specialisten. Ons uitgangspunt is dat de gebruiker geen cursus of handleiding nodig heeft. Nadere informatie vindt u onder de infoknoppen in Geluidregister++.

Ga direct naar Geluidregister++


Geluidbelastingen berekenen

Uniek in Geluidregister++ is de mogelijkheid om direct geluidbelastingen te berekenen. U klikt op een locatie, trekt een lijn over het spoor of de weg en het rekenblad met de geluidbelasting komt in beeld. De gegevens in het rekenblad zijn aan te passen. U kunt zo bijvoorbeeld zelf het effect van de hoogte van een geluidscherm berekenen.


Mogelijkheden

De kern van Geluidregister++ vormen de gegevens uit de openbare geluidregisters voor rijkswegen en spoorwegen van de rijksoverheid. De onderliggende registergegevens, zoals registerpunten, intensiteit, snelheid, wegdek, spoortype en geluidschermen, worden grafisch op kaart gepresenteerd.

Alle brongegevens worden gepresenteerd in een totaaloverzicht van alle bronlijnen in de 'bundel': het rekenblad. De gegevens zijn per bronlijn of als totale bundel te raadplegen. Het rekenblad geeft de mogelijkheid om direct een geluidbelasting op een specifieke locatie te berekenen. Deze berekening is indicatief op basis van Standaard Rekenmethode 1 met Standaard Karteringsmethode 1 voor de schermwerking.

Naast de registerdata van Rijkswaterstaat en ProRail zijn ook enkele andere basiskaarten beschikbaar. Het betreft kaartlagen uit openbare databronnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan BAG-panden en adressen, Natura2000-gebieden, stiltegebieden en nog veel meer.


Data van u, alleen voor u

Naast de openbare data die wij ontsluiten via Geluidregister++, is het ook mogelijk om uw specifieke projectdata met Geluidregister++ weer te geven. Uiteraard doen we dit op een apart deel van de website, waar u als opdrachtgever toegang krijgt met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Op deze wijze hebben wij bijvoorbeeld voor diverse overheden de resultaten van de EU-kartering ontsloten. Ook tijdens het proces van opstellen van de kaarten heeft Geluidregister++ haar nut bewezen. Door inzicht in tijdelijke resultaten zijn onjuistheden snel op te sporen.

Een andere specifieke toepassing binnen Geluidregister++ is het visualiseren van het effect van de keuze van een plandrempel op de geluidkaarten. Door middel van Geluidregister++ kan op eenvoudige wijze het effect van een hogere of lagere plandrempel op bijvoorbeeld het aantal gehinderden of slaapverstoorden bepaald worden.


Interesse?

Geluidregister++ is een product van dBvision. U kunt zich aanmelden voor Geluidregister++ via www.geluidregister.nl. Het eerste half jaar is het gebruik gratis. Daarna kunt u besluiten of u een abonnement wilt nemen.

Voor ontsluiting van specifieke data bij een project nemen wij in overleg met u een voorstel daartoe op in onze offerte. Meer informatie kunt u hier aanvragen (info@dBvision.nl).