Geluidmodellen

Geluid berekenen en voorspellen

Om de geluidsituatie in beeld te brengen en effecten van maatregelen te bepalen worden modellen ingezet. Deze driedimensionale modellen bevatten een grote hoeveelheid aan informatie en zijn complex. De geluidberekeningen worden uitgevoerd met specifieke software, zoals Geomilieu en WinHavik.

dBvision is goed bekend met beide softwarepakketten en ervaren in:

  • Het opstellen van betrouwbare modellen
  • Het uitvoeren van contra-expertises om te verifiëren of modellen juist zijn
  • Provinciale en landelijke studies uitvoeren met zeer grote modellen
  • Webviewers maken om modelinformatie op een publieksvriendelijke en transparante manier te ontsluiten

Geautomatiserde toolsets

dBvision heeft daarnaast diverse tools ontwikkeld om modellen grotendeels geautomatiseerd samen te stellen. Deze tools dragen bij aan een snelle en betrouwbare verwerking van een grote hoeveelheid data. Onze tools zetten wij ook in voor andere adviesbureaus, om hen te ondersteunen bij het opstellen van hun geluidmodellen.

Heeft u een geluidmodel nodig of wilt u een geluidmodel laten controleren? Klik hier voor meer informatie (info@dBvision.nl).

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van onze tools om geluidmodellen geautomatiseerd op te stellen? Klik hier voor meer informatie (info@dBvision.nl).