Contra-expertise

Bij gevoelige projecten is het van groot belang dat geluidonderzoeken correct en binnen de wettelijke en juridische kaders worden uitgevoerd. Voordat een akoestisch onderzoek openbaar wordt, is het daarom van groot belang dat rekenmodellen, uitgangspunten en de toepassing van rekenregels en wettelijke kaders worden gecontroleerd. Hiermee wordt voorkomen dat het project tegen extra kosten aanloopt en vertraging oploopt.

dBvision voert met een onafhankelijke, frisse blik controles uit op onderzoeksdata, uitgangspunten en geluidmodellen en komt met heldere voorstellen voor verbeteringen of aanpassingen. Hiermee blijven de uitkomsten van uw project tot in de laatste fase overeind staan.

Klik hier voor meer informatie (info@dBvision.nl).