Beleidsadvies

De wet- en regelgeving is continu in ontwikkeling om de aansluiting op de veranderingen in en behoeften van de maatschappij te behouden. dBvision verricht op dit gebied al jaren beleidsadvies. Hiervoor onderzoeken wij de effecten en kosten van voorgenomen wijzigingen aan de hand van simulaties en praktijkproeven. Ook provincies en gemeenten ondersteunen wij bij het opstellen van beleid.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het ontwikkelen van:

  • Een Actieplan Geluid, zoals bedoeld in het Besluit geluid milieubeheer
  • Een criterium om de financiĆ«le doelmatigheid van maatregelen vast te stellen
  • Het onderbouwen van (gebiedsgerichte) grenswaarden voor geluid

Klik hier voor meer informatie (info@dBvision.nl).