BAG-exporttool

In de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) deelt het Kadaster het Nederlandse grondgebied geografisch in woonbestemmingen en andere gebouwen in en stelt relevante gegevens zoals adres, bouwjaar en oppervlakte ter beschikking. De gemeentes leveren gewijzigde gegevens hiervoor aan het Kadaster, dat deze vervolgens in een geautomatiseerd systeem verwerkt.


Complete datasets van betrokken gebouwen

Kadastergegevens vormen in veel gevallen de basis voor geluid- en luchtgerelateerde onderzoeken. Het is essentieel om in kaart te brengen welke panden in het onderzoeksgebied betrokken zijn, wat hun geografische ligging en pandvorm is en welke gebruiksfunctie (bijv. woning) en adresgegevens eraan verbonden zijn. Een onderzoeksproject begint daarom meestal met het selecteren, exporteren en verwerken van datasets uit het BAG.

dBvision heeft een online BAG-exporttool ontwikkeld die het selecteren en gereedmaken van relevante data uit de landelijke BAG-bestanden op een gemakkelijke en snelle manier mogelijk maakt.


Intuïtieve online-interface

Met behulp van een intuïtieve online-interface kunt u als gebruiker op uw account inloggen en een exportopdracht aanmaken. U uploadt eerst een aandachtsgebied in shapefile-formaat om het onderzoeksgebied geografisch te beperken. Met behulp van heldere webformulieren kunt u diverse instellingen opgeven, zoals de projectnaam, peildatum, specifieke pand statussen en gebruiksfuncties.

Op de achtergrond begint vervolgens een geautomatiseerd proces: de opdracht wordt verwerkt en de aanvraag wordt naar geografische en inhoudelijke database query’s vertaald. U wordt als gebruiker via e-mail op de hoogte gesteld zodra de exportbestanden gereed zijn.


Naadloze integratie in onderzoeksprojecten

Aansluitend kunt shapefiles downloaden met daarin de panden, standplaatsen, ligplaatsen en verblijfsobjecten voor de gekozen instellingen en in het opgegeven aandachtsgebied.

De bestanden omvatten onder andere:

  • BAG identificatienummer
  • Bouwjaar
  • Actuele status
  • Actuele gebruiksfunctie
  • Gemeente, plaats en adres
  • Aantal woningen
  • Coördinaten

U kunt deze resulterende dataset vervolgens naadloos in uw akoestische onderzoek integreren.


Interesse?

De BAG-exporttool is een product van dBvision. Klik hier voor meer informatie (info@dBvision.nl).