3D geluidmodellen en tools

Voor geluidberekeningen zijn akoestische modellen nodig. Veelal zijn deze modellen complex met een grote hoeveelheid aan informatie, vaak ook afkomstig van verschillenden bronnen. dBvision heeft een set tools ontwikkeld waarmee het samenstellen van 3D modellen ten behoeve van geluidberekeningen en het verwerken van de resultaten eenvoudiger wordt.


Online geluidberekeningen voor uw project

Bij dBvision Hier kunt u online geluidberekeningen uitvoeren met door ons ontwikkelde tools . Zonder tussenkomst van adviseurs beschikt u in een mum van tijd over het gewenste resultaat: snel, kwalitatief hoogwaardig en voor een aantrekkelijke prijs.


Modules online geluidberekeningen

U kunt in het onderstaande schema zien via welke stappen en met welke keuzes u tot het gewenste eindproduct komt.

Your browser doesn’t support the object tag.

Na het nemen van onderstaande twee stappen ontvangt u het resultaat:

  1. Upload uw plan, bijvoorbeeld van een nieuw te bouwen woning of van een complete woonwijk met nieuwe wegen.
  2. Selecteer de analyse die u wenst. U heeft de keuze uit het toetsen van het geluid op uw plan aan grenswaarden, het uitvoeren van tellingen en het berekenen van gehinderden en/of het vaststellen van het oppervlak in bepaalde geluidbelastingsklassen.

Vervolgens nemen onze tools het over. We bepalen welke geluidbronnen relevant zijn voor uw onderzoek, verzamelen de benodigde gegevens en stellen o.a. op basis van het BAG een geluidmodel op. Vervolgens voeren we voor de relevante geluidbronnen berekeningen uit conform vigerende reken- en meetvoorschriften. De resultaten leveren we aan u op in een heldere rapportage.


Uitproberen?

Ga hier verder naar de dBvsion Online tools voor geluidberekeningen

Om de tools te kunnen gebruiken moet u bij Geluidregister++ geregistreerd zijn. De mogelijkheden, om stappen te doorlopen en keuzes te maken, kunnen per gebruiker variëren. Gedeeltelijk transparant afgebeelde modules maken geen onderdeel uit van uw abonnement.

Klik hier voor meer informatie (info@dbvision.nl).