Nieuwbouw en transformatie

Ruimtelijke ontwikkeling en geluid

Bij het realiseren van nieuwe woningen, maar ook van nieuwbouw met andere functies, is geluid vrijwel altijd een aandachtspunt. Vaak moet de gevelbelasting van één of meer geluidbronnen berekend worden. Daarnaast moet worden getoetst aan wettelijke normen en worden oplossingen gevraagd om daaraan te kunnen voldoen. Zowel voor een gunstig buitenklimaat als de noodzaak voor stilte binnen.

Geluid speelt niet alleen een rol bij nieuwbouwprojecten, maar ook bij transformatie van bestaande gebouwen naar woningen. Wij adviseren in alle fasen van het planproces. Wij ondersteunen u bij ontwikkelingen op geluidbelaste locaties en denken met u mee om oplossingen te vinden in complexe situaties.

Wij beschikken over alle benodigde rekensoftware.


Speerpunten van dBvision

  • Goed vastleggen van de uitgangspunten van uw project
  • Rekening houden met zowel de belangen van de initiatiefnemer als met de belangen van de omgeving
  • Kennis van alle juridisch procedures
  • Heldere rapportage
  • Oplossingen vinden in complexe situaties
  • Wij leveren op tijd en volgens afspraak

Voorbeeldproject

dBvision ondersteunt een aantal gemeentes bij de ontwikkeling van nieuwbouwlocaties. Een voorbeeld daarvan is Plantage de Sniep in Diemen. Dit project behelst de stedelijke revitalisatie van een oud industrie- en meubelboulevardgebied op een waterrijke locatie, net buiten Amsterdam. Plantage de Sniep moet een nieuwe hoogwaardige wijk worden met ongeveer 1.500 woningen, een school en de benodigde voorzieningen.

De nieuwbouwlocatie wordt omsloten door de Rijksweg A1, doorsneden door een spoorweg en aan de zuidzijde begrensd door een industrieterrein. Tevens zijn er inrichtingen die voor industrielawaai zorgen. Door de ligging tussen deze geluidbronnen heeft de locatie te maken met geluid als gevolg van het wegverkeer, railverkeer en van industrie/bedrijven. Dit maakte de ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie een ware uitdaging.

Door het toepassen van maatregelen aan de bron (stil asfalt op wegen, raildempers op het spoor en aanpassing van bedrijfsvoering in overleg met bedrijven), gecombineerd met geluidschermen en het slim afstemmen van het plan op de milieusituatie (oriëntatie van bebouwing, zodat deze voor afscherming zorgt voor achterliggende bebouwing), is het mogelijk geworden een hoogwaardige wijk te ontwikkelen op een gewilde locatie in de Randstad.


Interesse?

Klik hier voor meer informatie (info@dBvision.nl).