Metingen

Geluidmetingen

Bij dBvision kunt u terecht voor meting en analyse van weg-, railverkeerslawaai en industrielawaai.

Metingen omwille van project-efficiency

Het uitvoeren van metingen is gangbare praktijk bij industrielawaai. Voor weg- en railverkeerslawaai laat de regelgeving (Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012) slechts bij uitzondering metingen toe. Toch zien we in ons advieswerk steeds vaker dat geluidmetingen toegevoegde waarde hebben voor de weg- of spoorbeheerder. Voor een lokale spoorvervoerder die de dienstregeling wilde intensiveren, bleek het bijvoorbeeld grote voordelen te hebben om opnieuw emissiekentallen van zijn trambanen vast te stellen. Op deze wijze nam de omvang van de geluidprocedures en de kosten van de benodigde geluidmaatregelen aanzienlijk af. Ook bij wegverkeer zijn geluidmetingen soms nuttig, bijvoorbeeld om beslissingen over investeringen in innovatieve maatregelen te ondersteunen.

Overtuigende bewijsvoering voor de omgeving

Metingen kunnen ook zinvol zijn voor het vastleggen van een uitgangssituatie (de nulmeting). Hiermee kan tegemoet worden gekomen aan reƫle zorgen van bewoners over toekomstige ontwikkelingen. Soms zijn daarbij onbemande metingen (monitoringssystemen) geschikt (lange meetduur), soms zijn bemande metingen nodig. Wij hebben geen belang bij bepaalde meetsystemen en kunnen u onafhankelijk adviseren.

Speerpunten van dBvision

  • Goed luisteren naar uw meetwensen
  • Heldere rapportage
  • dBvision heeft geen eigen belang bij een keuze voor metingen dan wel berekeningen: uw belang staat voorop
  • Goede onderbouwing en motivatie voor de keuze van meetlocaties en meetomstandigheden
  • Bekend met (spoor)veiligheidseisen
  • Wij leveren op tijd en volgens afspraak

Klik hier voor meer informatie (info@dbvision.nl).