Laagfrequent geluid

Adequate aanpak meldingen

De aandacht voor laagfrequent geluid (LFG) neemt toe. Bij meldingen van LFG-hinder wil je als gemeente of omgevingsdienst de mensen op een adequate manier helpen. Omdat de beschikbare tijd en middelen voor onderzoek beperkt zijn, moet het proces van klachtafhandeling efficiƫnt zijn ingericht. Bij elke LFG-melding gaan meten? Dat ligt niet voor de hand. Zo'n onderzoek kan lang duren en dan nog is niet altijd de oorzaak duidelijk of een oplossing binnen bereik. Een zorgvuldige benadering van LFG-klachten is uitermate belangrijk. Verkeerde verwachtingen wekken is een valkuil: niet alles kan opgelost worden. Daarom is het zaak dat eerst goed naar de melder geluisterd wordt.

dBvision heeft ervaring met het opzetten van een systematiek van klachtafhandeling die recht doet aan de situatie. Die hebben wij samen ontwikkeld met specialisten op het gebied van meettechniek, audiologie, gezondheidskunde en milieumeldingen. Wilt u meer weten hierover, neem dan contact met ons op (info@dbvision.nl).