Innovatieve geluidmaatregelen

Veel innovatieve ideeën hebben potentie om op een betere manier geluid te reduceren. Beter omdat het tot meer geluidreductie leidt, minder kost, beter in de omgeving past, eenvoudiger is aan te leggen of minder onderhoud vergt. dBvision richt zich op productontwikkelaars en infrabeheerders die het traject tussen een goed idee en toepassing ervan willen versnellen.

Veel innovaties liggen op de plank

Onderzoekers in Nederland zijn volop bezig met het bedenken van innovatieve geluidmaatregelen. Het onderzoek richt zich onder andere op alternatieve en duurzame varianten voor geluidschermen, zoals diffractoren, stille voegovergangen, geïntegreerde ontwerpen van schermen met zonnepanelen en schermen van hergebruikte materialen. Bij het spoor wordt onderzoek gedaan naar dichtbij het spoor gelegen minischermen.

Op het gebied van wegdekken wordt gekeken naar CO2-neutrale wegen of zelfs wegen met een positieve energiebalans. Bij het spoor richt het onderzoek zich onder andere op stillere wissels en innovatieve technieken om booggeluid te bestrijden.

Alternatieve vormen van vervoer, minder vervoer en de juiste sturing van verkeersstromen (smart mobility) kunnen ook bijdragen aan lagere geluidbelastingen.

Versnellen introductie

Om een nieuwe, innovatieve geluidmaatregel in de praktijk toegepast te krijgen, moet deze niet alleen akoestisch goed werken. Ook moet de maatregel verankerd worden binnen bestaande wet- en regelgeving. dBvision ondersteunt bij het traject van implementatie van uw innovatie in rekenmethoden en regelgeving. En daarbij denken wij graag ‘out of the box’.

Wilt u meer weten hierover, neem dan contact met ons op (info@dBvision.nl).