Infrastructuur

Akoestisch onderzoek voor uw weg- of spoorproject

Bij de aanleg of reconstructie van een weg of spoorweg is de initiatiefnemer verplicht om akoestisch onderzoek te doen naar het geluid dat terecht komt op geluidgevoelige bestemmingen.

dBvision voert dit onderzoek heel graag voor u uit. Wij zijn op de hoogte van alle wetten, besluiten en ministeriële regelingen. U bent bij ons aan het goede adres, of het nu gaat om een rijksweg, een gemeentelijke weg, een provinciale weg of om een spoorweg. Wij kennen alle ins en outs van de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer.


Speerpunten van dBvision

  • Goed vastleggen van de uitgangspunten van uw project
  • Rekening houden met zowel de belangen van de initiatiefnemer als met de belangen van de omgeving
  • Heldere rapportage
  • Goede onderbouwing en motivatie voor de afweging van maatregelen
  • Juridisch doortimmerd
  • Wij leveren op tijd en volgens afspraak

Voorbeeldproject

Akoestisch onderzoek bij de aanleg of wijziging van wegen en spoorwegen zoals bijvoorbeeld het Tracébesluit Coentunnel (begeleiding van het geluidonderzoek namens Rijkswaterstaat (inhuur), informatieavonden, advies bij de voorbereiding van de Raad van State-zitting).

Ook kunt u ons inhuren voor een second-opinion. Vanwege het vertrouwelijke karakter kunnen we hiervan geen voorbeelden bij naam noemen. Klik hier voor meer informatie (info@dBvision.nl).