Gemeentelijke sanering

Geluidonderzoek bij woningen ouder dan 1986

Voor gemeenten is er een wettelijke taak om een geluidonderzoek uit te voeren bij woningen ouder dan 1986 met een hoge geluidbelasting vanwege gemeentelijke wegen. Dat wil zeggen dat er een onderzoek moet komen naar de mogelijkheid en verplichting om geluidreducerende maatregelen te treffen aan de weg (stil asfalt / stille klinkers / snelheidsverlaging), in de overdracht (meestal schermen) of aan de woning (gevelisolatie). Dit heet ook wel de gemeentelijke geluidsanering.

Bij het ministerie is subsidie beschikbaar om deze sanering uit te voeren. Deze subsidie komt in twee delen: een subsidie voor de uitvoering van het akoestisch onderzoek en een subsidie voor de daadwerkelijke geluidreducerende maatregelen.

Subsidie voor akoestisch onderzoek en geluidssanering

In het akoestisch onderzoek berekenen we de geluidbelasting bij de woning, op basis van onder meer de verkeersintensiteiten en de wegdekverharding, en onderzoeken we in samenspraak met de gemeente welke maatregelen getroffen moeten en kunnen worden.

dBvision heeft ruime ervaring met de uitvoering van dergelijke onderzoeken. Met name in het Rijnmondgebied hebben wij tientallen onderzoeken uitgevoerd en het proces namens de gemeente en de milieudienst begeleid. Tevens ontzorgen we de gemeente in de communicatie met het ministerie om de subsidie te ontvangen: niet alleen schrijven we het rapport, ook vullen we de bijbehorende formulieren in en regelen we de subsidieaanvragen waarbij we de belangen van de gemeente voorop stellen.

Wilt u meer weten hierover, neem dan contact met ons op (info@dbvision.nl).