Geluid lokaal spoor

Metro's en trams

Lokale spoorwegen zijn trams, sneltrams en metro's. De geluidregels voor lokaal spoor zijn niet zo eenduidig als voor auto's en treinen. Eigenlijk zit lokaal spoor een beetje ertussenin. Soms wordt het geluid van bijvoorbeeld sneltrams beoordeeld als wegverkeer, dan weer telt het als railverkeer. Dit hangt af van de Zonekaart. Die beoordeling staat overigens los van de te hanteren rekenmethode: die hangt enkel af van het type (snel)tram. Daarbij komt dat de emissie van trams in de rekenmethode wegverkeerslawaai niet meer actueel is.

Het is belangrijk om bij een akoestisch onderzoek rond een nieuwe of gewijzigde (snel)tramlijn de juiste uitgangspunten te gebruiken. Wij zijn uitstekend op de hoogte van huidige regelgeving en ook van de ontwikkelingen ten aanzien van lokaal spoor in de Omgevingswet. Ook kunnen wij voor u nagaan of een nieuwe meting van de emissie van de railvoertuigen en/of baantypes nuttig is. Wij zorgen ervoor dat uw akoestisch onderzoek solide is en dat de meest actuele kentallen worden ingezet. Dit kan veel onnodige kosten voor maatregelen besparen.

Wilt u meer weten hierover, neem dan contact met ons op (info@dBvision.nl).