Wiebe van Golde

Wiebe heeft inmiddels in de 10 jaar bij dBvision veel ervaring opgedaan met alle facetten van geluidonderzoeken. Als GIS specialist is hij voor het eerst in aanraking gekomen met geluidskwesties binnen het project Geluidsisolatie Schiphol. Daarna heeft Wiebe zich binnen zijn huidige werkzaamheden ook ontwikkeld tot geluid specialist. Van het 3D modelleren van situaties conform reken- en meetvoorschriften, het afwegen van geluidmaatregelen tot het adviseren van opdrachtgevers en rapportage. Hij beschrijft zichzelf dan ook als een meedenkende GIS/geluid specialist waarbij GIS ingezet wordt om betere en efficientere resultaten te bereiken.

Wiebe is met zijn sociaal karakter en frisse en innovatieve kijk een prima persoon om mee samen te werken. Hij ziet het als een uitdaging om de klant tevreden te stellen.

Arbeidsverleden

2003 - 2006 ARCADIS Geo- en Vastgoedinformatie te Arnhem als GIS specialist
2004 - 2006 detachering bij RWS, Project Geluidsisolatie Schiphol
2007 - heden dBvision als GIS specialist

Opleiding

1998 - 2002 Sociale Geografie aan de Universiteit Utrecht.
Afgestudeerd in de vakgroep Stadsgeografie.
Onderzoekservaring opgedaan aan de Universitat de Barcelona (Spanje) en Université de Provence (Frankrijk).
2003 - heden Diverse beroepsmatige cursussen op gebied van GIS, geluid en luchtkwaliteit (ESRI, Geoplan, dirActivity, DGMR GeoMilieu).

Werkervaring

 • Geluidonderzoek diverse percelen Meerjaren Programma Geluidsanering Spoor (2015-2017)
 • Ondersteuning voortoets controle OTB A9 Amstelveen (controle model, maatregelafweging etc)
 • Geluidonderzoek (SRM2) TB Rijnlandroute A4 en A44
 • Geluidonderzoek (SRM2) nalevingsknelpunt A2 Leidsche Rijn
 • Rekenen en modellering mbv GeoMilieu
 • Silence simulatieberekeningen mbv Geomilieu voor nalevingsknelpunt A2 Leische Rijn
 • Modellering en geluidberekeningen in het kader van de EU-richtlijn 2e tranche (gemeente Den Bosch, agglomeratie Vecht- en Gooistreek, gemeente Diemen, gemeente Zaanstad, gemeente Alkmaar)
 • SRM2 geluidberekeningen op basis van GPP-register datasets voor rijkswegen en spoor
 • Diverse geluidonderzoeken voor aanpassingen aan tracebesluiten A9 Amstelveen, A10 Oost en, A8 Tweede Coentunnel (Rijkswaterstaat)
 • GIS tools voor prioritering knelpunten actieplan (provincie Zuid-Holland)
 • Toepassing doelmatigheidscriterium en scenariostudie actieplan (provincie Drenthe)
 • Ondersteuning en uitvoering EU-geluidkartering (gemeente Haarlemmermeer)
 • Beheer en ontwikkeling Wet geluidhinder database
 • Ontsluiting 3D geluidmodellen via viewers op (beveiligde) internetpagina's
 • Google Maps applicatie voor de ontsluiting van geluidkaarten via internet (ProRail, RWS, Milieudienst IJmond, Project Geluidsisolatie Schiphol)
 • Begeleiding gemeente 's-Hertogenbosch en projectmanagement bij de uitvoering van sanering railverkeerslawaai in het kader van ISV-2 budget
 • Provinciedekkend geluid in beeld gebracht: wegverkeer, railverkeer, industrie en luchtvaart (Provincie Zuid-Holland)
 • Onderzoek omlegging A9 t.h.v. Badhoevedorp (gemeente Haarlemmermeer)
 • Geluidonderzoek nieuwbouwlocatie Plantage De Sniep (gemeente Diemen)
 • Akoestisch onderzoek n.a.v. overbelast baanvak (ProRail)
 • Diverse akoestische onderzoeken nieuwbouw woningen/reconstructie weg
 • Kosten/baten studie met RINGS naar geluidproductieplafonds met diverse marge's(ProRail)
 • Opzetten SRM2 geluidmodellen t.b.v. geluidberekeningen
 • Ondersteuning Rijkswaterstaat Noord-Holland voor geluid en luchtkwaliteit, controle geluidmodellen en verkeersgegevens luchtkwaliteit
 • Detachering bij het Project Geluidsisolatie Schiphol (RWS)
 • Ontwikkeling maatwerk functionaliteit voor gebruik in ArcGIS ter ondersteuning gebruikers (diversen)
 • Inrichting en gebruik van geodatabases (Project Geluidsisolatie Schiphol)
 • Karteringsinstrument locatie geluidsgevoelige objecten t.o.v. geluidscontouren (Project Geluidsisolatie Schiphol)
 • Database rekenmodule voor berekening geluidswering gevels (Project Geluidsisolatie Schiphol)