Stijn van Lier

Stijn is vanaf 1997 werkzaam in het vakgebied geluid, aanvankelijk meer als onderzoeker, vanaf 2000 meer als beheerder, ontwikkelaar en projectleider op het snijvlak van geluid, databases en softwareontwikkeling.

Stijn is analytisch, werkt geconcentreerd, en gaat taaie en complexe materie met een groot doorzettingsvermogen te lijf.

Arbeidsverleden

1994 - 1996 Technische Universiteit Eindhoven als assistent in opleiding (a.i.o.)
1997 - 2007 DeltaRail in Utrecht (voorheen AEA Technology Rail BV, NS Technisch Onderzoek, tegenwoordig Dekra) als adviseur / projectleider
2007 - heden dBvision te Utrecht als adviseur / projectleider

Opleiding

1985 - 1991 Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Afstudeerproject: ‘Een benaderingsmodel voor de eigentrillingsvormen van carillonklokken als functie van de klokgeometrie.’
1994 - 1996 Tweede fase ontwerpersopleiding ‘Fysische instrumentatie’ (a.i.o.) aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ontwerpproject: ‘Het ontwerp van een atmosferische grenslaagwindtunnel voor bouwkundige toepassingen’

Werkervaring

 • Projectleiding planstudies voor ProRail (Ede, Geldermalsen): toetsing aan geluidproductieplafonds, maatregelonderzoek, (gekoppelde) sanering (2016-heden)
 • Samenstelling van landelijke vertaal- en datatabellen voor ProRail t.b.v. de naleving van geluidproductieplafonds (2014-heden)
 • Modellering van planscenario's van ProRail in SoundCheck of SoundBase, softwaretools van ProRail voor publicatie en naleving van geluidproductieplafonds onder de Wet milieubeheer (spoorwijzigingsprojecten in Zwolle, Ede en Geldermalsen) (2015-heden)
 • Ontwikkeling van een infographic voor Ministerie van IenM over de cumulatie van geluidbronnen in de Omgevingswet. Zijn rol was de borging van de juistheid van de geluidberekeningen (2016)
 • Projectleiding van enkele studies voor de RET: aanleg van een nieuwe aansluiting, frequentieverhoging RandstadRail. Toetsing aan de Wet geluidhinder, maatregelonderzoek (2016)
 • Opzet van een stappenplan voor de wijziging van geluidproductieplafonds voor rijkswegen in samenwerking met betrokkenen van Rijkswaterstaat (landelijk coordinator, regio's, juristen) (2015)
 • Advisering omtrent datamodellering in het Geluidregister, SoundBase en SoundCheck, softwaretools van ProRail voor publicatie en naleving van geluidproductieplafonds onder de Wet milieubeheer (2010-2014)
 • Analyse van meetgegevens geluidmeetposten en vergelijking met emissiekentallen SRM1/2 (2014)
 • Ontwikkeling van de Geluidmonitor, een tool voor ProRail om een nieuwe dienstregeling te toetsen aan de Wet geluidhinder (2008-2011)
 • Variantenstudie naar geluidproductieplafonds voor provinciale wegen (2007)
 • Samenstelling en beheer van het geluidemissieregister van spoorwegen (2000-2010)
 • Projectleiding databeheer en softwareontwikkeling Akoestisch Spoorboekje (Aswin) (2001-2007, DeltaRail)
 • Onderzoek naar fysische oorzaken van railverkeerslawaai: analyse van wiel- en railruwheid, modellering van trillingen en geluidafstraling in ANSYS (Eindige Elementenmethode) en TWINS (Track-Wheel Interaction Noise Software) i.h.k.v. nationale en Europese onderzoeksprojecten (Stiller Treinverkeer, EuroSabot, Silent Track) (1997-2000, DeltaRail)