Sander Buitelaar

Sander heeft ruime ervaring in het adviseren over geluid, luchtkwaliteit en stikstofdepositie. Als specialist is hij vooral betrokken geweest bij infrastructurele projecten en nieuwbouwprojecten (bouwen op milieubelaste locaties). Omdat hij op basis van detachering regelmatig bij overheden werkt, is hij ervaren in het omzetten van complexe milieuonderzoeken naar begrijpelijke taal voor bestuurders en burgers. Bij het opstellen van strategische en beleidsadviezen weet hij goed structuur aan te brengen, richting te geven en hoofd- en bijzaken te scheiden. Naast objectiviteit staan kwaliteit en heldere communicatie hoog in het vaandel bij de uitvoering van zijn werkzaamheden.

Sander is een echte teamspeler. Hij laat zich graag ingeven door gezond verstand en ziet het als een uitdaging om niet alleen de vraag maar ook de vraag achter de vraag te beantwoorden. Daarbij gaat hij enthousiast en resultaatgericht te werk.

Arbeidsverleden

2018 - heden dBvision, Senior adviseur Geluid, Luchtkwaliteit en en Stikstofdepositie
2018 Movares, Teamcoördinator Geluid
2015 - 2017 Movares, Senior adviseur Geluid, Luchtkwaliteit en Stikstofdepositie
2005 - 2015 dBvision, Senior adviseur Geluid, Luchtkwaliteit en Stikstofdepositie
2002 - 2005 Gemeente Nieuwegein, Adviseur Geluid en Luchtkwaliteit
1997 - 2002 LBP, Adviseur Verkeerslawaai, Bouwakoestiek en Luchtkwaliteit

Opleiding

1998 - 1999 Hogere cursus Milieu - Geluid aan de Hogeschool Amsterdam (Post-HBO)
1992 - 1997 Bouwkunde aan de Hogeschool Utrecht, Faculteit Natuur en Techniek, Sector Bouwnijverheid
1986 - 1992 Oosterlicht College Nieuwegein, Atheneum

Lidmaatschappen/commissies

2012 - 2015 Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, secretaris programmacommissie Luchtkwaliteit
1998 - heden Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG)

Werkervaring

 • Projectleider Actualisatie AERIUS (detachering) bij het Ministerie van LNV (2019 - heden)
 • Deelprojectleider/adviseur akoestisch onderzoek Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoor (2015 - heden)
 • Adviseur Techniek (detachering) bij Rijkswaterstaat PPO voor het Meerjarenprogramma Geluidsanering Weg (2017 - 2019)
 • Projectleider onderzoek 'Aanbevelingen voor hoogtemodel Geluidregister Rijkswegen onder de Omgevingswet' (2019)
 • Adviseur onderzoek 'Omkatten Kader Doelmatigheidscriterium naar Omgevingswet-versie' voor Rijkswaterstaat (2019)
 • Projectleider Actualisatie Kader Doelmatigheidscriterium voor Rijkswaterstaat (2019)
 • Projectleider Hoogtemodel voor Geluidregister Spoor onder de Omgevingswet (2019)
 • Adviseur onderzoek 'Beschermingniveau binnenwaarde in de Omgevingswet' (2019)
 • Projectleider geluid- en luchtkwaliteitonderzoek 'Wijziging N825 inclusief aansluiting op N346' (2019) voor de Provincie Gelderland
 • Projectleider/adviseur landelijk onderzoek 'Vereenvoudigen hoogte-informatie en verkleinen rekenafstanden Geluidregister Spoor' (2017 - 2018)
 • Proces- en projectleider Vuistregelrapport ‘Stikstofdepositie vanwege onderhoudswerkzaamheden bij rijkswegen en vaarwegen’ (2017)
 • Projectleider Geluidbelastingkaarten gemeente ’s Hertogenbosch (2017)
 • Projectleider onderzoek ‘Stikstofdepositie baggeren Sardijngeul, Oude Maas, Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg, Maasgeul, Maasmond, Havens Westerschelde, Eemsgeul en Kanaal Gent-Terneuzen’ (2016)
 • Proces- en projectleider Kader Programma Aanpak Stikstof voor Rijkswaterstaat (2015)
 • Projectleider/adviseur onderzoek 'Nalevingsknelpunt geluidproductieplafonds A2 Leidsche Rijn' (2015)
 • Adviseur Luchtkwaliteit (detachering) bij Rijkswaterstaat WNN (2015), technisch/inhoudelijk begeleiden van en (strategisch) adviseren over OTB A9 SAA, PIP Zeetoegang IJmond, MER en bestemmingsplan Lichteren, NSL, luchtkwaliteitsknelpunt A10 West (o.a. windtunnelonderzoek) en Renovatie Velsertunnel
 • Projectleider/adviseur Luchtkwaliteitskaarten Nieuwegein (2006 - 2015), invoergegevens voor NSL-monitoringstool + luchtkwaliteit berekenen met NSL-monitoringstool + website met luchtkwaliteitskaarten + jaarlijkse monitoringsrapportage
 • Docent cursus ‘GIS voor milieumedewerkers’ (2014 - 2015)
 • Adviseur Geluid voor OTB A4/A44 Rijnlandroute (2013 - 2014)
 • Adviseur Geluid (detachering bij Movares) voor (O)TB en MER Doorstroomstation Utrecht
 • Projectleider/adviseur Actieplan Geluid voor gemeente Apeldoorn (2012 - 2013)
 • Projectleider/adviseur Actieplan Geluid voor gemeente Arnhem (2012 - 2013)
 • Projectleider/adviseur Actieplan Geluid voor gemeente Zwolle (2012 - 2013)
 • Projectleider/adviseur Luchtkwaliteitskaarten Provincie Limburg (2012)
 • Projectleider/adviseur Geluidbelastingkaarten agglomeratie Alkmaar (2012)
 • Projectleider/adviseur Geluidbelastingkaarten agglomeratie Hilversum (2011 - 2012)
 • Projectleider/adviseur Geluidbelastingkaarten en Actieplan Geluid gemeente ’s Hertogenbosch (2011 - 2012)
 • Adviseur Luchtkwaliteit (detachering) bij Rijkswaterstaat WNN (2005 - 2010), technisch/inhoudelijk begeleiden van en (strategisch) adviseren over (O)WAB A1 Watergraafsmeer-Diemen, (O)WAB A1/A6 Diemen-Muiderberg-Almere, (O)WAB A9 Holendrecht-Diemen, (O)WAB A9 Velsen-Raasdorp-Badhoevedorp, (O)WAB A1 ’t Gooi, (O)WAB A4/A10 Badhoevedorp-De Nieuwe Meer-Amstel en het NSL
 • Adviseur Geluid (detachering) bij Rijkswaterstaat WNN (2009 - 2010), technisch/inhoudelijk begeleiden van en (strategisch) adviseren over de (O)WAB A1 't Gooi en (O)WAB A9 Alkmaar – Uitgeest
 • Projectleider/adviseur Gevelisolatie woningen Orthen en Peelhoeven in 's-Hertogenbosch in verband met sanering railverkeerslawaai (2008 - 2009)
 • Projectleider/adviseur Actieplan Geluid voor gemeente Haarlemmermeer (2008 - 2009)
 • Projectleider/adviseur (detachering bij gemeente Nieuwegein) Geluidbelastingkaart en Actieplan Geluid voor gemeente Nieuwegein (2005 - 2007)
 • Adviseur Geluid- en luchtkwaliteitsparagrafen voor 11 bestemmingsplannen van gemeente Nieuwegein (2006)
 • Projectleider/adviseur Eindmelding sanering verkeerslawaai Nieuwegein (2006)
 • Projectleider Geluidbeleid bedrijvenpark Het Klooster Nieuwegein (2004 - 2005)
 • Projectleider akoestisch onderzoek Bestemmingplan Binnenstad Nieuwegein (2002 - 2004)
 • Adviseur akoestisch onderzoek Nieuwbouw De Poort van Terwijde in Leidsche Rijn te Utrecht (2002)
 • Adviseur akoestisch onderzoek Nieuwbouw woningen Noordbuurt te Eemnes (2001)
 • Adviseur akoestisch onderzoek Nieuwbouw Poelgeest te Oegstgeest (2001)
 • Adviseur akoestisch onderzoek Reconstructie N210 te IJsselstein (2000)
 • Adviseur akoestisch onderzoek Geluidschermwoningen Waterlinieweg te Utrecht (1999)
 • Adviseur akoestisch onderzoek Betuweroute van Sliedrecht tot Tiel (1997 - 2002)

Publicaties

 • Geluidschermen: helemaal optimaal gedimensioneerd?, congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit (2019)
 • OpMERkelijk, congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit (2018)
 • Big data en mega-projecten, congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit (2016)
 • Grenswaarden: peak shaving of gezondheid, congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit (2013)