Ruben van Moppes

Ruben heeft zich na zijn studie technische natuurkunde gespecialiseerd als geluidadviseur. Hij heeft dit eerst gedaan door veel metingen en onderzoeken te doen aan geluid van voertuigen en de eigenschappen van stille wegdekken. Op het gebied van (spoor)wegverkeer heeft Ruben verder voor of namens projectontwikkelaars, Rijkswaterstaat en ProRail bij meerdere projecten de uitvoering of de aansturing verzorgd van verschillende soorten geluidberekeningen. Naast het wegverkeer heeft hij enkele jaren ervaring opgedaan met geluid van bedrijven en horeca in het kader van vergunningverlening, maatwerkvoorschriften en handhaving voor de Wet milieubeheer.

Ruben werkt geconcentreerd en doelgericht en heeft daarbij altijd integriteit hoog in het vaandel staan. Belangrijke aandacht is altijd uitgegaan om zowel de technisch akoestische, als de juridische kant van geluidhinder begrijpelijk over te brengen bij bedrijven, omwonenden en overheden.

Arbeidsverleden

2004 - 2007 M+P - raadgevende ingenieurs te Vught als junior adviseur
2007 - 2009 Provincie Noord-Holland te Haarlem als technisch specialist geluid
2009 - heden dBvision te Utrecht als adviseur

Opleiding

1996 - 2004 Technische Natuurkunde aan de Universiteit Twente. Afgestudeerd aan de leerstoel Biomedische Optica

Werkervaring

 • Projectleider uitvoering metingen, onderzoek verschil metingen-berekeningen en bewonersbijeenkomsten A9 Ouderkerk (2021-2023)
 • Projectleider geluidsanering 5000 woningen Amsterdam (2019-2023)
 • Projectleider diverse aanvragen ontheffingen en gpp-wijzigingen voor Rijkswaterstaat (2016-2023)
 • Detachering DCMR Beoordeling akoestische onderzoeken bouwplannen, industrielawaai en horeca voor omgevingsvergunningen, maatwerkvoorschriften en RO-plannen (2017-2023)
 • Deelprojectleider diverse percelen akoestisch onderzoek MJPG-spoor (2015-2023)
 • Redacteur Geluidnieuws (2013-2023), vanaf 2016 als eindredacteur
 • Co-organisator Congres Geluid, Trillingen, Luchtkwaliteit (2012-2023)
 • Opstellen tentamens SKB-cursus Geluid en Milieu, module Weg- en Railverkeerslawaai (2017-2023)
 • Uitvoering akoestische onderzoeken wegverkeer (SRM-2) voor diverse nieuwbouwprojecten (2009-2021)
 • Detachering DCMR sanering gemeentelijke wegen (2017-2021)
 • Deelprojectleider opstellen Actieplan Geluid Amsterdam (2018)
 • Akoestisch onderzoek snelheidsverhoging metro Rotterdam (2017-2018)
 • Quick-scan maatregelen spoor t.b.v. PHS Amsterdam-Alkmaar (2016-2017)
 • Projectleider namens Rijkswaterstaat voor CPX-metingen en -detailanalyse A1/A10 (2014-2015)
 • Uitvoering berekeningen in SILENCE voor naleving en 130 km/uur studies GPP's Rijkswegen (2014-2015)
 • Metingen achtergrondniveau windturbines Hollands Kroon (2015)
 • Uitvoering akoestisch onderzoek en GIS-projecten wijziging (O)TB Schiphol - Amsterdam - Almere (2012-2015)
 • Uitvoering akoestisch onderzoek TB spoorbrug Muiderberg (2014)
 • Deelprojectleider akoestisch onderzoek TB RijnlandRoute (2014)
 • Detachering Movares voor uitvoering quick-scans en SRM2 berekeningen projecten Robuust Spoor (2013)
 • Publieksvoorlichting op informatieavonden voor ProRail (MER onderzoek PHS Goederen Oost-Nederland) en Rijkswaterstaat (Schiphol - Amsterdam - Almere) + schriftelijke beantwoording op geluidsvragen van omwonenden (2013)
 • Detachering als projectleider stille wegdekken bij Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat (2010-2012)
 • Aansturing akoestisch onderzoek onderliggend wegennet (O)TB Schiphol - Amsterdam - Almere, ondersteuning beantwoording zienswijzen en voorbereiding zaak Raad van State (2009-2011)
 • Inmeten en analyse RSG-3 treinstellen Erasmuslijn (2011)
 • Aansturing saneringsprogramma Zeeuwse Spoorlijn (2009)
 • Beoordeling akoestische onderzoeken industrielawaai voor vergunningen voor de Wet milieubeheer (2007-2009)
 • Metingen voor handhaving en bepaling referentieniveau voor vergunningen voor de Wet milieubeheer (2007 - 2009)
 • Beheer geluidzone industrieterreinen Schiphol-Oost en Cruquius (2007 - 2009)
 • Voorbereidend onderzoek bij opstellen Leidraad geluidmetingen aan voegovergangen (2006-2007)
 • Opzetten, uitvoering en analyse geluidmetingen aan voertuigen en stil asfalt (o.a. SPB, CPX) in Nederland, Polen en Italie voor IMAGINE, het InnovatieProgramma Geluid en discussie in het kader van de EU typekeuring van voertuigen (2004-2007)

Publicaties