Rein van Zuuren

Rein is vanaf 2008 werkzaam in het vakgebied geluid. Hij is begonnen met het opstellen modellen en uitvoeren van berekening bij ruimtelijke plannen. En heeft veel ervaring op het gebied van geluidproblematiek in een stedelijke omgeving. Naast het inpassen van nieuwbouw op geluidgevoelige locaties heeft hij ook veel ervaring op het gebied van infrastructuur, het wijzigen en de aanleg van wegen en spoor.   

Rein is goed in het vertalen van de wensen van opdrachtgevers, is analytisch goed in de detaillering van modellen en het overzicht houden op projecten.

Arbeidsverleden

2009 - 2015 Gemeente Rotterdam, akoestisch adviseur
2015 - heden dBvision, akoestisch adviseur

Opleiding

1998 - 2002 Milieukunde aan de Hogeschool Delft
2003 - heden Diverse beroepsmatige cursussen op gebied van geluid, modellen en databases (Geoplan, DGMR, dirActivity MasterIT)

Werkervaring

 • Hoekselijn: Verkennend onderzoek, geluidonderzoek spoorverlenging, advies bij engineering en de uitvoering van geluidmaatregelen.
 • Advies en onderzoek met betrekking tot sanering van gemeentelijke wegen binnen het kader van de Wet geluidhinder.
 • Onderzoeken naar geluid in relatie tot gezondheidseffecten bij ontwikkelingen in binnenstedelijke mobiliteit/infrastructuur
 • Geluidonderzoek in het kader van een BREEAM analyse voor de realisatie van een duurzame woonwijk.
 • Geluidonderzoek ten behoeve van bestemmingsplannen
 • Geluidonderzoek en advies bij transitie van kantoren naar woningen
 • Geluidonderzoek bij verschillende grootschalige en kleinschalige weg- en spoor- reconstructie projecten
 • Advies en onderzoek bij verschillende fasen van MER (Milieu Effect Rapportages)
 • Geluidonderzoek in het kader van naleving geluidproductieplafond (GPP's) hoofdspoor- en Rijkswegen, ontheffing, GPP wijziging en bepalen van maatregelen.
 • Verschillende onderzoeken op het gebied van bouwlawaai, inrichtingen en overlast.
 • Controle van geluidmodellen en rapportage (ontwerp-) tracebesluiten.
 • Onderzoek en adviezen met betrekking tot modernisering geluidwetgeving (SWUNG 2), Omgevingswet en "Laan van de Leefomgeving".
 • EU geluidkartering Rijkswegen en verschillende gemeenten