Philip Hansmann

Philip heeft 10+ jaar internationale werkervaring als GEO-ICT engineer in de ruimtelijke planning en remote-sensing sector. Het is zijn passie om informatie in kaart te brengen, te combineren en door gebruik van slimme technologieën, tot beter inzicht in ruimtelijke relaties te komen. Daarvoor gebruikt Philip het liefst GIS voor desktop of web, modelleren in PostGIS, tooling met Python, backend/frontend integratie (JS, PHP, SQL).

Philip is nieuwsgierig, behulpzaam en houdt van geconcentreerd werken.

Arbeidsverleden

2018 - heden Adviseur Geo-ICT bij dBvision
2014 - 2018 Mede-oprichter, GEO-ICT engineer bij QLark B.V. (Eaglesensing B.V.)
2012 - 2014 Project manager bij Triple20 B.V.
2008 - 2012 Project manager 'Precision Agriculture' bij Fresh Studio Innovations Asia, Filipijnen

Opleiding

2004 - 2008 MSc. Management of Aro-Ecological Knowledge & Social Change, Wageningen University (WUR)
2000 - 2007 Gratuate Engineer Landscape Planning, Specialisatierichting Geo-Information & Remote Sensing, Technische Universität Berlin, Duitsland

Werkervaring

 • Nestgeluidkaarten voor wethouders: impact van nestgeluid op woningbouw, bestaande woningen en industriebedrijven voor havengebied Rotterdam, DCMR milieudienst Rijnmond (2021)
 • Geluidkansenkaart rijkswegennet t.o.v. hinderkurven uit de WHO richtlijn en Miedema, Rijkswaterstaat (2020)
 • Front- en backendontwikkeling van geluidcontourengenerator als onlinetool (2020)
 • Opzetten van een gevelregister d.m.v. database van woningen met informatie over gevelgrenswaarden, binnenniveau’s en isolatiewaardes, DCMR milieudienst Rijnmond (2020)
 • Data controles i.v.m. monitoring van geluidshinder en luchtverontreiniging langs rijkswegen en stikstofdepositie in Natura2000-gebieden in samenwerking met Dat.Mobility voor Rijkswaterstaat (2019 – 2020)
 • Integratie van 3D pandendata van TU-Delft in online BAG exporttool (2019)
 • Opzetten van een bedrijfs-kennisdatabase in vorm van een online encyclopedie (2018)
 • Bouwen van een online waarneempuntengenerator voor geluidsberekingen (2018)
 • Bouwen van een online BAG ( Basisregistratie Adressen en Gebouwen) exporttool (2018)
 • Ontwikkeling en beheer van webmapping platform Geluidregister++ (2018 - heden)
 • (Geo-) Databeheer voor MJPG spoor (Meerjarenprogramma Geluidsanering, ProRail) (2018 - heden)
 • Automatisering van snelheidsprofielanalyse i.h.k.v. naleving van geluidproductieplafonds ProRail (2018 - heden)
 • Ontwerp en user-interfacing van PostGIS-database voor Eaglesensing B.V. (2017)
 • Interreg Projectbeheer (als projectpartner) van SPECTORS (Sensor Products for Enterprises Creating Technological Opportunities in airborne Remote Sensing, 2016-2018)
 • Ontwikkeling van geautomatiseerde cartografie applicatie voor QGis (2016)
 • Ontwikkeling van een UAV gebaseerde data inwinnings- en dataverwerkingssysteem (2015, QLark B.V.)
 • Technische haalbaarheidsstudie & business plan voor remote sensing services voor tropische plantation crops (2014)
 • Opzetten van field monitoring systeem in de bananenproductie (2010, NEH Philippines)
 • Introductie van GPS & GIS gebaseerde gewasbestrijding voor plantation crops (2009, NEH Philippines)