Philip Hansmann

Philip heeft 15 jaar internationale werkervaring als GEO-ICT engineer in de ruimtelijke planning en remote-sensing sector. Het is zijn passie om informatie in kaart te brengen, te combineren en door gebruik van slimme technologieën, tot beter inzicht in ruimtelijke relaties te komen. Daarvoor gebruikt Philip GIS voor desktop of web, modelleren in PostGIS, tooling met Python en backend/frontend ontwikkeling (JS, PHP, SQL).

Philip is nieuwsgierig, behulpzaam en houdt van geconcentreerd werken.

Arbeidsverleden

2018 - heden Adviseur Geo-ICT bij dBvision
2014 - 2018 Mede-oprichter, GEO-ICT engineer bij QLark B.V. (Eaglesensing B.V.)
2012 - 2014 Project manager bij Triple20 B.V.
2008 - 2012 Project manager 'Precision Agriculture' bij Fresh Studio Innovations Asia, Filipijnen

Opleiding

2004 - 2008 MSc. Management of Aro-Ecological Knowledge & Social Change, Wageningen University (WUR)
2000 - 2007 Gratuate Engineer Landscape Planning, Specialisatierichting Geo-Information & Remote Sensing, Technische Universität Berlin, Duitsland

Werkervaring

 • Ontwikkeling van web-platform voor het beheer van nestgeluidonderzoeken voor bouwplannen, Gemeente Rotterdam (2021 - heden)
 • Ontwikkeling van Stickstof Informatie Viewer (SIV) m.b.t. data architectuur ontwerp, inrichten van de database, tooling voor dataactualisatie en -kwaliteitscontrole en het opzetten van GIS gesteunde kaartviewers, het Ministerie van IenW (2022-2023)
 • Testen van AERIUS rekenhart versies door het geautomatiseerde uitvoeren en verwerken van brugproject-berekeningen via de Connect API van AERIUS Calculator, het Ministerie van IenW (2022-2023)
 • Automatisering van karteringsprocessen i.h.k.v. European Noise Directive voor Nederlandse gemeenten en agglomeraties (Amsterdam, den Bosch, den Haag, Delft, provincie Gelderland, Hilversum e.o., Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer). Dit betreft tooling voor zowel het gereedstellen van modeldata (3D omgevingsmodel, koppelen van verkeersnetwerken, rekenpunten) als het uitwerken van resultaten in vorm van tabellen, kaarten, webmaps en CVGG GeoPackages (2022 - 2023)
 • Ontwikkeling en beheer van webmapping platform Geluidregister++ (2018 - heden)
 • (Geo-)Databeheer en automatisering voor MJPG spoor (Meerjarenprogramma Geluidsanering, ProRail) (2018 - heden)
 • Automatisering en tooling i.h.k.v. naleving van geluidproductieplafonds ProRail (2018 - heden)
 • Tooling voor het gereedstelen van invoergegevens in het OURS rekenmodel ter berekening van spoortrillingen, RIVM (2022)
 • Nestgeluidkaarten voor wethouders: impact van nestgeluid op woningbouw, bestaande woningen en industriebedrijven voor havengebied Rotterdam, DCMR milieudienst Rijnmond (2021)
 • Geluidkansenkaart rijkswegennet t.o.v. hindercurven uit de WHO richtlijn en Miedema, Rijkswaterstaat (2020)
 • Front- en backendontwikkeling van geluidcontourengenerator als onlinetool (2020)
 • Opzetten van een gevelregister d.m.v. database van woningen met informatie over gevelgrenswaarden, binnenniveau’s en isolatiewaardes, DCMR milieudienst Rijnmond (2020)
 • Data controles i.v.m. monitoring van geluidshinder en luchtverontreiniging langs rijkswegen en stikstofdepositie in Natura2000-gebieden in samenwerking met Dat.Mobility voor Rijkswaterstaat (2019 – 2020)
 • Integratie van 3D pandendata van TU-Delft in online BAG exporttool (2019)
 • Opzetten van een bedrijfs-kennisdatabase in vorm van een online encyclopedie (2018)
 • Bouwen van een online waarneempuntengenerator voor geluidsberekingen (2018)
 • Bouwen van een online BAG ( Basisregistratie Adressen en Gebouwen) exporttool (2018)
 • Ontwerp en user-interfacing van PostGIS-database voor Eaglesensing B.V. (2017)
 • Interreg Projectbeheer (als projectpartner) van SPECTORS (Sensor Products for Enterprises Creating Technological Opportunities in airborne Remote Sensing, 2016-2018)
 • Ontwikkeling van geautomatiseerde cartografie applicatie voor QGis (2016)
 • Ontwikkeling van een UAV gebaseerde data inwinnings- en dataverwerkingssysteem (2015, QLark B.V.)
 • Technische haalbaarheidsstudie & business plan voor remote sensing services voor tropische plantation crops (2014)
 • Opzetten van field monitoring systeem in de bananenproductie (2010, NEH Philippines)
 • Introductie van GPS & GIS gebaseerde gewasbestrijding voor plantation crops (2009, NEH Philippines)