Over ons

dBvision is een adviesbureau met momenteel dertien hoog opgeleide specialisten. Wij zijn gespecialiseerd in het oplossen van vraagstukken op het gebied van geluidhinder, trillingen en luchtverontreiniging. Onze focus betreft de thema’s verkeer, bouw en ruimtelijke ordening. Met behulp van door ons ontwikkelde software brengen we de problemen in kaart en zoeken we naar (kosten)efficiënte oplossingen. We geven advies over maatregelen, juridische procedures en het opstellen van beleid en wetgeving. dBvision is ISO 9001 gecertificeerd.

Bij dBvision staan de belangen van u als opdrachtgever voorop. Voor u zijn wij een partner op strategisch en tactisch niveau. dBvision biedt oplossingen op het grensvlak van beleid en implementatie. Onze adviseurs plooien zich snel en flexibel rond uw project en uw organisatie. Wij durven ook nieuwe wegen te bewandelen en kunnen daardoor innovatieve oplossingen bereiken. dBvision munt uit in heldere communicatie over complexe vraagstukken in het krachtenspel tussen beleid en wetgeving, techniek, project en omgeving.

Onze opdrachtgevers zijn het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, ProRail en diverse gemeenten en provincies. Daarnaast voeren we regelmatig werkzaamheden uit voor projectontwikkelaars.

Vacatures

Wij zijn op dit moment op zoek naar de onderstaande specialist(en).
Acquisitie naar aanleiding van deze advertenties wordt niet op prijs gesteld.


Medior specialist luchtkwaliteit en stikstof

dBvision is een adviesbureau gespecialiseerd in het oplossen van vraagstukken op het gebied van geluid, trillingen, luchtkwaliteit en stikstof. Onze klanten zijn vooral overheden en projectontwikkelaars. Ons team bestaat uit experts op hun vakgebied. Door een toegenomen vraag naar ons werk zoeken wij nieuwe collega's.

Functieomschrijving

Als specialist luchtkwaliteit en stikstofdepositie help je onze klanten bij het realiseren van hun projecten. Vaak gaat het dan om het uitvoeren en rapporteren van onderzoek en het zoeken naar innovatieve oplossingen. Of het gaat bijvoorbeeld om het inrichten en vullen van een stikstofinformatieviewer.

Je werkt in eerste instantie onder de verantwoordelijkheid van onze projectleiders. Op termijn ben je zelf aanspreekpunt voor onze klanten en verantwoordelijk voor projecten. Je schrijft goed leesbare rapportages over de resultaten van je onderzoeken en kan ook helder communiceren.

Gevraagd wordt

Wij zoeken een enthousiast en breed geïnteresseerde specialist. Daarbij hebben wij de volgende wensen:

 • Je wil bijdragen aan een gezonde leefomgeving;
 • Je hebt een technische opleiding op ten minste hbo-niveau afgerond, bijvoorbeeld milieukunde;
 • De advieswereld is je thuis: ten minste drie jaar heb je gewerkt aan projecten op het gebied van luchtkwaliteit en stikstof;
 • Je bent in staat om een vraag van een klant te vertalen naar een praktische aanpak;
 • De juridische en commerciële aspecten van ons vak vind je interessant;
 • Onderzoeksvragen pak je op met hulp van GIS. Ervaring met GIS is daarom een pré.

Daarnaast heb jij goede communicatieve vaardigheden en een analytisch denkvermogen. Je bent zeer accuraat en een teamspeler, die ook goed zelfstandig kan opereren. Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en een flexibele instelling.

Geboden wordt

We bieden jou een werkplek in een organisatie die bruist! Ons kantoor ligt in de binnenstad van Utrecht, nabij het Centraal Station. Bij dBvision vind je geen poespas, zijn we plat georganiseerd, ondernemend en werken we met klanten waar we trots op zijn.

Ons team beoordeelt het werken bij dBvision met een 8 gemiddeld, al meer dan 10 jaar lang. Een beloning die past bij je prestaties en je wensen draagt daar natuurlijk aan bij.

Meer informatie en sollicitatie

Voor meer informatie over deze functie kan je bellen met Frank Elbers (06 29076161). Je sollicitatiebrief kan je ook aan hem mailen: frank.elbers@dBvision.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.Medior geluidspecialist

dBvision is een adviesbureau gespecialiseerd in het oplossen van vraagstukken op het gebied van geluid, trillingen en luchtkwaliteit rond wegen en spoorwegen. Onze klanten zijn beheerders van wegen en spoorlijnen, overheden en projectontwikkelaars. Onze medewerkers zijn experts op hun vakgebied. Vanwege een toegenomen vraag naar ons werk, zoeken wij nieuwe collega's.

Functieomschrijving

Je werkt binnen onze projecten die zijn gericht op mobiliteit (wegverkeer, spoorwegverkeer) en ruimtelijke ordening (zoals de woningen in de omgeving van infrastructuur). Je bent onderdeel van een interessant speelveld van fysica, rekenmodellen, beleid, wet- en regelgeving, communicatie en bestuur.

Door berekeningen uit te voeren met computersimulatie¬modellen brengt je de effecten van mobiliteit op de kwaliteit van de leefomgeving in kaart.

Je werkt daarbij met omvangrijke geografische gebieden waarvoor je de geluidbelasting berekent en maatregelen daartegen afweegt. Je werkt in eerste instantie onder de verantwoordelijkheid van onze projectleiders. Op termijn neem je zelf de verantwoordelijkheid van een project richting de opdrachtgever. Je stemt de uitgangspunten van het onderzoek af met de opdrachtgever. Je schrijft goed leesbare rapportages over de resultaten van je berekeningen.

Gevraagd wordt

Wij zoeken een enthousiast en breed geïnteresseerde geluidspecialist. Daarbij hebben wij de volgende wensen:

 • Ervaring of grote interesse voor ons vakgebied - geluidhinder in de leefomgeving
 • Ervaring met geluidrekenpakketten (WinHavik, Geomilieu) of de bereidheid om hiermee te leren werken
 • Interesse voor de juridische aspecten van ons vak (Wet geluidhinder, Wet milieubeheer)
 • In staat zijn om een vraag van een opdrachtgever te vertalen naar een praktische aanpak
 • Kennis van Excel en Access
 • Enige ervaring met GIS is een pré

Daarnaast heb jij goede communicatieve vaardigheden en een analytisch denkvermogen. Je bent zeer accuraat, zelfstandig en een teamspeler. Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en een flexibele instelling.

Geboden wordt

Allereerst bieden we jou een werkplek in een organisatie die bruist! Ons kantoor heeft een centrale ligging in de binnenstad van Utrecht, nabij het Centraal Station. Bij dBvision vind je geen poespas, zijn we plat georganiseerd, ondernemend en werken we met klanten waar we trots op zijn. In de tweede plaats bieden we jou een beloning die past bij je prestaties en je wensen. Daarom hanteren wij arbeidsvoorwaarden op maat (cafetariamodel) en behoort een vast basissalaris met een resultaatbeloning tot de mogelijkheden.

Meer informatie en sollicitatie

Voor meer informatie over deze functie kan je bellen met Frank Elbers (06 29076161). Je sollicitatiebrief kan je ook aan hem mailen: frank.elbers@dBvision.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Publicaties

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Vóór 2000

 • E. Verheijen, Sound Reproduction by Wave Field Synthesis, Proefschrift, TU Delft, 1997
 • E. Verheijen, 'Roughness generation and growth, benchmark test and axle box vibrations', Proceedings of the Roughness Measurement Workshop 31 May 1999, NS Technisch Onderzoek, Utrecht.
 • Elbers F.B.J., Handhaving en planning van geluid van grote verkeersnetwerken met Gerano, Geluid, December 1999.
 • Elbers F.B.J., Eurano99: Noise policy tool for European railway network, International Railway Conference of Railway Noise '99, Warszawa (Polen), May 1999
 • Elbers F.B.J., What are the costs and benefits of noise creation quota's for railway traffic? A network wide scenario study for The Netherlands, Noise and vibrations, Ede (The Netherlands), 10 november 1998.
 • Janssen, G. On influencing noise legislation and noise abatement policy", International Workshop on Railway Noise, Ile des Embiez, France. November 1998. Published in Journal of Sound and Vibration (1999).
 • Elbers F.B.J., Methods and tools for monitoring and prediction noise reception levels and the environmental impact of railway noise, International Workshop on Railway Noise, Ile des Embiez (France), november 1998.
 • Janssen, G. Stiller Railverkeer; een nieuw spoor?, Geluid, nummer 3, september 1998.
 • Kluijver H. de, De computer als onafhankelijk adviseur bij schermplaatsing, verantwoorde keuze geluidsschermen, Geluid, juni 1998.
 • Waterman E.H., Een criterium voor schermplaatsing, Geluid, maart 1998.
 • Janssen, G. Geographic information system supports strategic decisions on how to deal with environmental impact of railway activities", Proc. World Congress on Railway Research, Florence 1997.
 • Elbers F.B.J., and Soede W., Vibrations of a drilled tunnel in soft soil to pile foundations (Heinenoord tunnel and metro Noord/Zuidlijn Amsterdam), Noise and vibrations with large infra projects in The Netherlands, Ede (The Netherlands), 16 november 1997.
 • Soede W. and Elbers F.B.J., New approach to environmental noise problems due to new industrial zones, Internoise1997, Budapest (Hungary), Augustus 1997.
 • Elbers F.B.J., Increasing the application-efficiency of acoustic measures with acoustical geographic information systems, EU workshop Road Traffic Noise, München (Germany), July 1997.
 • Van der Auweraer H., Martens T., Waterman E.H., Olbrechts T., Augusztinovicz F., Comparison of structural and acoustical active noise control performance of the Fokker 100 based on experimental simulation models. In: Steven J Elliott, Horváth Gábor(szerk.), Proc. Active 97 Budapest: OPAKFI, 1997. pp. 491-498.
 • Van Der Auweraer H, Martens T, Otte D, Waterman E, Olbrechts T, Augusztinovicz F, Optimization Study For Structural Acoustical Control Configuration on The Fokker 100 Using Reciprocal Testing. In: Chalupnik J D, Marshall S E, Klein R C (Eds.), Proceedings of The 1996 National Conference on Noise Control Engineering. Part 2 (of 2) (1) Institute of Noise Control Engineering, 1996.  pp. 177-180.
 • Janssen, G. Gerano: Geographic railway Noise System", proceedings Internoise 1996, pp 2043-2046, juli 1996
 • Janssen, G. Rekenmethode Railverkeerslawaai weer bij de tijd, Geluid, nummer 2, juni 1996.
 • Janssen, G. De herziening van het Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai"; symposium Rekenen en Meten Railverkeerslawaai opnieuw bezien, mei 1996.
 • Janssen, G. Railway noise and its environmental impact on a large scale; a tool for policymakers, proceedings 5th Int. Workshop on Railway Noise, Voss (Norway), 1995, published in Journal of Sound and Vibration (1996) 193(1), 253-260.
 • Janssen, G. Modal superposition in the time domain: Theory and experimental results", J.Acoust. Soc. Am. 97 (1), January 1995
 • Kluijver, H. de, Ventilatie en geluidwering van klaslokalen, een verrassend moeilijke combinatie, Bouwwereld, december 1994.
 • Janssen, G. Standaard modellering voor de rekenmethode 2 railverkeerslawaai, aanvullende handleiding voor gebruik rekenmethode 2, uitgave NSTO, maart 1993.
 • Waterman, E.H. Anti-geluid experiment in de Fokker100, NAG journaal nr. 120, 1993
 • Janssen, G. Geluidvelden in omsloten ruimten analytisch beschreven met behulp van modale superpositie; theorie en validatie", NAG vergadering, maart 1992
 • Waterman, E.H., Ontwerp en certificatie van het Fokker100 passenger address systeem, NAG journaal nr.99,1990.
 • Waterman, E.H., Fokker's activities in cabin noise control for propellor aircraft, SAE Techn.papers series 830736, 1983.
 • Waterman, E.H., In-flight propellor noise measurement on the Fokker Friendship, SAE A-21 Working Paper, 1983.
 • Waterman, E.H., New means of reducing propellor induced cabin noise, Proceedings of the Institute of Acoustics, 1981.

Privacyverklaring

dBvision vindt bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

dBvision BV, hierna te noemen dBvision, gevestigd aan de Groenmarktstraat 39 3521 AV te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

dBvision verwerkt uw persoonsgegevens om:

 • efficiënt en correct met u te communiceren over onze diensten en producten
 • U één of meerdere van onze nieuwsbrieven toe te sturen
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

De grondslag voor de verwerking van deze gegevens is dat wij een contract met u hebben en/of dat u toestemming hebt gegeven om uw gegevens voor bovengenoemde doelen te gebruiken. dBvision verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

dBvision verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Van onze klanten en relaties verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Eventuele titel en geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

dBvision bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.


Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

dBvision verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. dBvision blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dBvision.nl.
Na verificatie van uw verzoek, reageren wij zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twee weken.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

dBvision gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Google analytics is privacyvriendelijk ingesteld. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten en blijft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd. Het delen van gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.


Wijziging privacyverklaring

dBvision behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen in de verklaring worden op onze website (www.dBvision.nl) gepubliceerd.