WELKOM!

OVER dBvision

23 JAAR ERVARING

dBvision is een adviesbureau met momenteel dertien hoog opgeleide specialisten. Wij zijn gespecialiseerd in het oplossen van vraagstukken op het gebied van geluidhinder, trillingen en luchtverontreiniging. Onze focus betreft de thema’s verkeer, bouw en ruimtelijke ordening. Met behulp van door ons ontwikkelde software brengen we de problemen in kaart en zoeken we naar (kosten)efficiënte oplossingen. We geven advies over maatregelen, juridische procedures en het opstellen van beleid en wetgeving.

Projecten
Adviseurs
Opdrachtgevers
Partners

Onze Opdrachtgevers