Swung database: gegevens op orde

Geluidonderzoeken langs rijkswegen of spoorwegen vraagt om een uitgebreide en betrouwbare administratie van gegevens over adressen en rekenresultaten. De Swung database voert geautomatiseerd de toets uit aan de grenswaarden van de Wet milieubeheer. Samen met de Swung viewer van Movares zijn uitgebreide controle en weergave van gegevens en resultaten mogelijk.

De Swung database is opgezet in MS Access en heeft een open dataformaat. Daardoor is directe toegang met een GIS-viewer mogelijk.

Het systeem heeft de volgende functies:

  • Administratie van adressen, gebruiksfunctie, rekenpunten en rekenresultaten
  • Automatisch uitvoeren van de wettelijke toetsing aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer
  • Ondersteuning bij de afweging van geluidmaatregelen conform het wettelijke doelmatigheidscriterium
  • Visualisatie van de resultaten van de berekening met een aanvullende GIS-viewer
  • Diverse rapportages van de resultaten per adres die nodig zijn in een standaard geluidrapport

De Swung database is verkrijgbaar per projectlicentie.Meer informatie kunt u hier aanvragen.

Klik hier om naar de website met gebruikersondersteuning voor de Swung database te gaan