Geluidregister++

Geluidregister++ is een dataviewer op internet. Veel gegevens die voor geluidstudies relevant zijn, zijn openbaar en vrij beschikbaar op het internet. Wij hebben die gegevens verzameld en voor u op een eenvoudige manier toegankelijk gemaakt. Het gebruik van Geluidregister++ is momenteel gratis.

Het is een gebruikersvriendelijk systeem, ook voor niet Geluid/GIS-specialisten. Ons uitgangspunt is dat de gebruiker geen cursus of handleiding nodig heeft. Nadere informatie vindt u onder de info-knoppen in Geluidregister++ en/of in deze videotour.

Geluidbelastingen berekenen

Uniek in Geluidregister++ is de mogelijkheid om direct geluidbelastingen te berekenen. U klikt op een locatie, trekt een lijn over het spoor of de weg en het rekenblad met de geluidbelasting komt in beeld. De gegevens in het rekenblad zijn aan te passen. U kunt bijvoorbeeld zelf het effect van een (hoger) geluidscherm berekenen.

Mogelijkheden

De kern van Geluidregister++ vormen de gegevens uit de geluidregisters voor rijkswegen en spoorwegen van de rijksoverheid. Hiervan hebben we een kopie gemaakt. Geluidregister++ biedt de volgende extra's:

  • De onderliggende GPP-gegevens, zoals registerpunten, intensiteit, snelheid, wegdek, spoortype en geluidschermen, worden grafisch op kaart gepresenteerd (legenda in kleur).
  • Alle GPP-brongegevens worden gepresenteerd in een totaal overzicht van alle bronlijnen in de 'bundel' (rekenblad). Het één voor één aanklikken van alle bronlijnen is daarbij niet nodig.
  • Het rekenblad geeft direct een geluidbelasting (indicatief op basis van Standaard Rekenmethode 1 met Standaard Karteringsmethode 1 voor de schermwerking).
  • Toegevoegd zijn overzichtelijke kleurenkaarten van de geluidbelasting (geluidbelastingkaarten 2011), BAG-panden en -adressen, Natura2000-gebieden, stiltegebieden en nog veel meer.
  • Meetposten geven de actuele geluidbelasting op twee locaties langs het spoor en een vergelijking met de GPP's (met dank aan de gemeente 's-Hertogenbosch).

Data van u, alleen voor u

De volgende stap is de toevoeging van gemeentelijke en provinciale verkeersnetwerken aan het systeem (denk aan verkeersmilieukaarten). Deze lagen kunnen we op aanvraag toevoegen maar zijn indien u dat wilt niet openbaar. Dit worden dan afgeschermde kaartlagen die alleen inzichtelijk zijn voor door u geselecteerde gebruikers met een eigen inlogcode. In een volgende nieuwsbrief komen we hier op terug.

Interesse?

Geluidregister++ is een product van dBvision. Interesse? U kunt zich aanmelden voor Geluidregister++ via www.geluidregister.nl. Het eerste half jaar is het gebruik gratis. Daarna kunt u besluiten of u een abonnement wilt nemen.