Geluid in Google Earth

De getalswaarde van een geluidbelasting zegt de meeste mensen niet veel. Een afname van 3 dB klinkt mooi maar wat betekent dat in de praktijk? Hiervoor bieden geluiddemo’s een oplossing. Dit hebben we geïntegreerd in een 3D Google Earth applicatie. Zo ontstaat een virtual reality omgeving met geluid. Hierin kan bijvoorbeeld worden beluisterd wat het geluid­reducerend effect is van een geluidscherm.

De applicatie is nuttig bij de planvorming binnen het projectteam maar ook in overleggen met overheden of in bijeenkomsten met bewonerscomités. De software kan dan in een besloten omgeving op een desktop worden gebruikt. Daarnaast is er de optie om via internet een breed publiek te bereiken. Het gebruikersgemak is dermate hoog dat iedereen zonder specialistische kennis de geluideffecten voor zijn eigen huis kan zien en horen.

Klik hier voor een filmpje over Geluid in Google Earth