3D geluidmodellen en tools

Voor geluidberekeningen zijn akoestische modellen nodig. Veelal zijn deze modellen complex met een grote hoeveelheid aan informatie, vaak ook afkomstig van verschillenden bronnen. Hierdoor is het lastig om overzicht over de gegevens te houden. De juistheid van gegevens is van belang, aangezien knelpunten en maatregelen bepaald worden op basis van de resultaten van de geluidberekeningen.


Veelzijdig toolset

dBvision heeft een set tools ontwikkeld waarmee het samenstellen van 3D modellen ten behoeve van geluidberekeningen en het verwerken van de resultaten eenvoudiger wordt.

Denk hierbij aan:

  • Gebouwdata exporteren uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Zie BAG-exporttool voor meer informatie
  • Hoogte toekennen aan gebouwen op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
  • Toetspunten aanmaken voor SRM2-modellen in GeoMileu of WinHavik
  • Clusters bepalen volgens het Doelmatigheidscriterium (DMC)
  • Contourpunten aanmaken
  • Contouren genereren
  • Het bepalen van geluidwerende maatregelen volgens het Doelmatigheidscriterium (DMC). Zie DMC-tool voor een nadere toelichting op deze tool.

Online beschikbaar

dBvision is momenteel bezig een aantal van deze tools online beschikbaar te stellen. Begin 2019 wordt de eerste online beschikbare tool verwacht.

Naast de diverse tools heeft dBvision ook een webviewer ontwikkeld waarmee het mogelijk is een effici├źnte controle uit te voeren op de juistheid en volledigheid van een samengesteld 3D geluidmodel. Door gebruik te maken van luchtfoto's en topografische achtergronden is een geluidmodel herkenbaar te toetsen. De viewer is inzetbaar voor zowel GeoMilieu- als WinHavik-modellen. Deze webviewer is tevens geschikt om resultaten van geluidberekeningen op eenvoudige en intu├»tieve wijze te publiceren.

Klik hier voor meer informatie (info@dbvision.nl).