Trillingen

Van metingen tot beleidsadvies

Trillingen zijn een hinderlijk bijproduct van verkeer, industrie en bouw. De regelgeving rond trillingen is nog niet zo uitgebreid en stringent als bij geluid, maar is wel in beweging. Van recente datum is bijvoorbeeld de Beleidsregel trillinghinder spoor. dBvision is op de hoogte van de ontwikkelingen. Onze adviseurs hebben ervaring met trillingsonderzoek vanuit de rol van overheidspartijen.

dBvision is een partner voor u, vanaf uw metingen tot beleidsadvies waar vele belangen een rol spelen.

Projectaanpak die de toets der kritiek kan doorstaan

  • Begrip voor de belangen van alle betrokkenen
  • Duidelijke communicatie rond uw projecten
  • Onafhankelijk: wij hebben geen belang bij een keuze om te rekenen dan wel (langdurig) te meten
  • Wij nemen u de begeleiding van complex trillingsonderzoek uit handen

Voorbeeldprojecten: spoortrillingen

Voor het RIVM heeft dBvision samen met Level Acoustics in 2017 een grootschalige evaluatie van binnen- en buitenlandse rekenmodellen voor spoortrillingen uitgevoerd.

Voor ProRail hebben wij in 2018 een analyse gemaakt van kosten en baten van de doelmatige trillingsmaatregelen in trac├ębesluiten. Klik hier voor meer informatie (info@dbvision.nl).