Luchtkwaliteit

Aandacht voor gezondheid

De luchtkwaliteit in Nederland is de afgelopen decennia flink verbeterd. De wettelijke grenswaarden worden bijna nergens meer overschreden. Dat komt onder andere door de maatregelen uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Maar volgens de WHO zijn tot ruim onder de grenswaarden nog nadelige gezondheidseffecten te verwachten. De luchtkwaliteit blijft daarom aandacht verdienen.

Luchtkwaliteit komt bij uw projecten aan de orde. Bij een milieuvergunning of bij wijziging van een bestemmingsplan moet beoordeeld worden of voldaan wordt aan de normen voor met name stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10).

dBvision kan u hierbij ondersteunen, bijvoorbeeld door:

  • Luchtkwaliteitsonderzoek uit te voeren voor uw plan of project
  • De luchtkwaliteit van uw gemeente of provincie te monitoren en te visualiseren via kaarten
  • Beleid en plannen te ontwikkelen ter verbetering van de luchtkwaliteit

Klik hier voor meer informatie (info@dbvision.nl).