Luchtkwaliteit

Op de hoogte van de laatste stand van zaken

Luchtkwaliteit komt bij uw projecten aan de orde. Bij een milieuvergunning of bij wijziging van een bestemmingsplan moet beoordeeld worden of voldaan wordt aan de normen voor met name stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10).

dBvision voert dit onderzoek heel graag voor u uit. Wij zijn op de hoogte van alle wetten, besluiten en ministeriƫle regelingen. U bent bij ons aan het goede adres, of het nu gaat om een rijksweg, een gemeentelijke weg, een provinciale weg of om een spoorweg. Wij kennen alle ins en outs van de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer.

Bewoners maken zich zorgen om de luchtkwaliteit en daarom is het ook voor uw project van belang betrouwbaar onderzoek te doen naar de luchtkwaliteit.

Daarnaast maken veel gemeentes regelmatig rapportages en kaarten van de luchtkwaliteit. Voor beide onderwerpen bent u bij dBvision aan het juiste adres.

Naast kennis van modellen en technische aspecten is dBvision op de hoogte van de laatste stand van zaken met betrekking tot wetgeving en jurisprudentie. Dit is noodzakelijk aangezien de wijzigingen op het gebied van luchtkwaliteit elkaar snel blijven opvolgen.

Speerpunten van dBvision

  • Actuele kennis van juridische en technische aspecten
  • Aantrekkelijke tarieven
  • Sterk in communicatie
  • Heldere afspraken bij de start van het project
  • Wij leveren op tijd en voor het afgesproken budget