Geluidkaart

Knelpunten in beeld

Een geluidkaart biedt u een objectief beeld van de geluidsituatie in uw gemeente of provincie. De kaart is daarmee de basis bij het opstellen en evalueren van geluidbeleid en het beantwoorden van vragen.

U bent bij ons aan het goede adres voor het inkopen van een geluidkaart. De geluidkaart is het resultaat van het samenbrengen van gegevens uit veel verschillende databronnen. Er komt veel bij kijken om deze data in de juiste samenhang en op het juiste detailniveau te vertalen naar een geluidmodel. De kwaliteit van de data, samen met de keuzen die gemaakt worden bij de dataconversie, bepalen de kwaliteit van de geluidkaart.

Speerpunten van dBvision

  • Onze adviseurs overzien het gehele proces vanaf het selecteren van de juiste informatiebronnen tot het interpreteren van de geluidberekeningen. Daardoor zijn wij in staat om (data)problemen om te zetten in aantrekkelijke oplossingen.
  • Onze adviseurs spreken de taal van verschillende dataleveranciers. Zij zijn daarmee in staat om de voor geluid meest waardevolle databron in uw organisatie aan te spreken en deze te gebruiken voor de geluidkaart.
  • Onze adviseurs beschikken over krachtige GIS software en databases en over zelf gemaakte conversiesoftware. Deze software is vaak eenvoudig aan uw gegevensbron aan te passen.
  • Met de inzet van deze database en GIS software zijn onze adviseurs in staat gedurende het gehele conversieproces datacontrole uit te voeren in zowel tabelvorm als ook op kaarten. De resultaten van deze controle kunnen wij in eenvoudige overzichten met u delen.
  • Onze adviseurs zijn expert in het bewerken en toepassen van landelijke databestanden zoals het NWB wegenbestand of het BAG bestand met gebouwen en adressen.
  • Onze adviseurs beschikken over veel kennis van het Reken- en meetvoorschrift en zijn daarmee in staat de meest optimale keuzen te maken bij het verrijken (waar het moet) en versoberen (waar het kan) van data.
  • Onze adviseurs met een achtergrond van GIS, IT, database en geluid werken nauw samen. Het team werkt in dezelfde ruimte op hetzelfde kantoor en kan daardoor eenvoudig met elkaar meekijken en -denken.
  • Wij bieden u een aantrekkelijke prijs door onze aantrekkelijke uurtarieven in combinatie met inzet van bewezen software.
  • Onze adviseurs zijn zeer bekwaam in communicatie met direct betrokken partijen bij uw project zoals databeheerders, beleidsmakers, technisch specialisten en uiteindelijk ook omwonenden, actiegroepen, infrabeheerders, gemeenten, provincies en het bevoegd gezag.
  • dBvision is al jaren specialist binnen de publieke sector als het gaat om het opstellen van geluidkaarten.

Voorbeeldproject: EU-geluidkaarten

dBvision heeft ondersteuning geboden bij het opstellen en publiceren van geluidbelastingkaarten voor bijvoorbeeld ProRail, Rijkswaterstaat, de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland en de gemeenten Velsen, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest, Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort (via de Milieudienst IJmond), Nieuwegein, Utrecht en Haarlemmermeer. Daarnaast is ons SKM1 rekenhart ingezet bij de productie van geluidkaarten die zijn gemaakt met ProMil Spatial van Goudappel Coffeng.

Ook het werk rondom het opstellen van geluidkaarten wordt door dBvision integraal meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van toelichtingen bij de geluidkaarten op internet of op papier, inhoudelijke afstemming met belanghebbenden (gemeenten, burgers) en online presentatie van de resultaten door middel van interactieve kaarten.

De provincie Zuid-Holland heeft aan dBvision gevraagd om voorstellen te doen voor de plandrempel en de daarvoor benodigde geluidmaatregelen. De geluiddeskundigen bij de provincie hebben hun gedeputeerden overtuigd van het belang van geluidbestrijding. Gedeputeerde Staten hebben nu enkele tientallen miljoenen euro's vrij gemaakt voor de aanpak van geluid van de provinciale wegen. Hieruit blijkt hoe geschikt geluidkaarten zijn om geluidhinder inzichtelijk te maken en onder de aandacht te brengen van beleidsmakers.