3D Geluidmodel Viewer

Modellen worden opgesteld ten behoeve van geluidberekeningen. Veelal zijn deze modellen complex met een grote hoeveelheid aan informatie. De juistheid van gegevens is van belang aangezien op basis van resultaten knelpunten en maatregelen bepaald worden. Vaak gebruiken verschillende partijen diverse programma's.

Uit de noodzaak een efficiente controle uit te kunnen voeren op verschillende formaten geluidmodellen heeft dBvision een 3D viewer opgezet om via internet, of een beveiligde omgeving, de data eenvoudig en snel te raadplegen. Door gebruik te maken van luchtfoto's en satellietbeelden van Google Earth als ondergrond is het geluidmodel herkenbaar te toetsen.