Sander Buitelaar

Sander heeft ruime ervaring in het adviseren over geluid en luchtkwaliteit. Als specialist is hij vooral betrokken geweest bij infrastructurele projecten en nieuwbouwprojecten (bouwen op milieubelaste locaties). Omdat hij op basis van detachering regelmatig bij overheden werkt, is hij ervaren in het omzetten van complexe milieuonderzoeken naar begrijpelijke taal voor bestuurders en burgers. Bij het opstellen van strategische en beleidsadviezen weet hij goed structuur aan te brengen, richting te geven en hoofd- en bijzaken te scheiden. Naast objectiviteit staan kwaliteit en heldere communicatie hoog in het vaandel bij de uitvoering van zijn werkzaamheden.

Sander is een echte teamspeler. Hij laat zich graag ingeven door gezond verstand en ziet het als een uitdaging om niet alleen de vraag maar ook de vraag achter de vraag te beantwoorden. Daarbij gaat hij enthousiast en resultaatgericht te werk.

Arbeidsverleden

2018 - heden dBvision, Senior adviseur Geluid en Luchtkwaliteit
2018 Movares, Teamcoördinator Geluid
2015 - 2017 Movares, Senior adviseur Geluid en Luchtkwaliteit
2005 - 2015 dBvision, Senior adviseur Geluid en Luchtkwaliteit
2002 - 2005 Gemeente Nieuwegein, Adviseur Geluid en Luchtkwaliteit
1997 - 2002 LBP, Adviseur Verkeerslawaai, Bouwakoestiek en Luchtkwaliteit

Opleiding

1998 - 1999 Hogere cursus Milieu - Geluid aan de Hogeschool Amsterdam (Post-HBO)
1992 - 1997 Bouwkunde aan de Hogeschool Utrecht, Faculteit Natuur en Techniek, Sector Bouwnijverheid
1986 - 1992 Oosterlicht College Nieuwegein, Atheneum

Lidmaatschappen/commissies

2012 - 2015 Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, secretaris programmacommissie Luchtkwaliteit
1998 - heden Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG)

Werkervaring

 • Adviseur Techniek (detachering) bij Rijkswaterstaat PPO voor het Meerjarenprogramma Geluidsanering Weg (2017 - heden)
 • Projectleider/adviseur landelijk onderzoek 'Vereenvoudigen hoogte-informatie en verkleinen rekenafstanden Geluidregister Spoor' (2017 - 2018)
 • Deelprojectleider/adviseur akoestisch onderzoek Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoor (2015 - heden)
 • Proces- en projectleider Kader Programma Aanpak Stikstof van Rijkswaterstaat (2015)
 • Projectleider/adviseur onderzoek 'Nalevingsknelpunt geluidproductieplafonds A2 Leidsche Rijn' (2015)
 • Adviseur Luchtkwaliteit (detachering) bij Rijkswaterstaat WNN (2015), technisch/inhoudelijk begeleiden van en (strategisch) adviseren over OTB A9 SAA, PIP Zeetoegang IJmond, MER en bestemmingsplan Lichteren, NSL, luchtkwaliteitsknelpunt A10 West (o.a. windtunnelonderzoek) en Renovatie Velsertunnel
 • Docent cursus ‘GIS voor milieumedewerkers’ (2014 - 2015)
 • Adviseur Geluid voor OTB A4/A44 Rijnlandroute (2013 - 2014)
 • Adviseur Geluid (detachering bij Movares) voor (O)TB en MER Doorstroomstation Utrecht
 • Projectleider/adviseur Actieplan Geluid voor gemeente Apeldoorn (2012 - 2013)
 • Projectleider/adviseur Actieplan Geluid voor gemeente Arnhem (2012 - 2013)
 • Projectleider/adviseur Actieplan Geluid voor gemeente Zwolle (2012 - 2013)
 • Projectleider/adviseur Luchtkwaliteitskaarten Provincie Limburg (2012)
 • Projectleider/adviseur Geluidbelastingkaarten agglomeratie Alkmaar (2012)
 • Projectleider/adviseur Geluidbelastingkaarten agglomeratie Hilversum (2011 - 2012)
 • Projectleider/adviseur Geluidbelastingkaarten en Actieplan Geluid gemeente ’s Hertogenbosch (2011 - 2012)
 • Adviseur Geluid (detachering) bij Rijkswaterstaat WNN (2009 - 2010), technisch/inhoudelijk begeleiden van en (strategisch) adviseren over de (O)WAB A1 't Gooi en (O)WAB A9 Alkmaar – Uitgeest
 • Projectleider/adviseur Gevelisolatie woningen Orthen en Peelhoeven in 's-Hertogenbosch in verband met sanering railverkeerslawaai (2008 - 2009)
 • Projectleider/adviseur Actieplan Geluid voor gemeente Haarlemmermeer (2008 - 2009)
 • Projectleider/adviseur Luchtkwaliteitskaarten Nieuwegein (2006 - 2015), invoergegevens voor NSL-monitoringstool + luchtkwaliteit berekenen met NSL-monitoringstool + website met luchtkwaliteitskaarten + jaarlijkse monitoringsrapportage
 • Adviseur Geluid- en luchtkwaliteitsparagrafen voor 11 bestemmingsplannen van gemeente Nieuwegein (2006)
 • Projectleider/adviseur Eindmelding sanering verkeerslawaai Nieuwegein (2006)
 • Adviseur Luchtkwaliteit (detachering) bij Rijkswaterstaat WNN (2005 - 2010), technisch/inhoudelijk begeleiden van en (strategisch) adviseren over (O)WAB A1 Watergraafsmeer-Diemen, (O)WAB A1/A6 Diemen-Muiderberg-Almere, (O)WAB A9 Holendrecht-Diemen, (O)WAB A9 Velsen-Raasdorp-Badhoevedorp, (O)WAB A1 ’t Gooi, (O)WAB A4/A10 Badhoevedorp-De Nieuwe Meer-Amstel en het NSL
 • Projectleider/adviseur (detachering bij gemeente Nieuwegein) Geluidbelastingkaart en Actieplan Geluid voor gemeente Nieuwegein (2005 - 2007)
 • Projectleider Geluidbeleid bedrijvenpark Het Klooster Nieuwegein (2004 - 2005)
 • Projectleider akoestisch onderzoek Bestemmingplan Binnenstad Nieuwegein (2002 - 2004)
 • Adviseur akoestisch onderzoek Nieuwbouw De Poort van Terwijde in Leidsche Rijn te Utrecht (2002)
 • Adviseur akoestisch onderzoek Nieuwbouw woningen Noordbuurt te Eemnes (2001)
 • Adviseur akoestisch onderzoek Nieuwbouw Poelgeest te Oegstgeest (2001)
 • Adviseur akoestisch onderzoek Reconstructie N210 te IJsselstein (2000)
 • Adviseur akoestisch onderzoek Geluidschermwoningen Waterlinieweg te Utrecht (1999)
 • Adviseur akoestisch onderzoek Betuweroute van Sliedrecht tot Tiel (1997 - 2002)

Publicaties

 • OpMERkelijk, congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit (2018)
 • Big data en mega-projecten, congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit (2016)
 • Grenswaarden: peak shaving of gezondheid, congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit (2013)