Philip Hansmann

Philip heeft rond 10 jaar internationale werkervaring als GEO-ICT engineer in de agrarische en remote-sensing sector. Het is zijn passie om informatie in kaart te brengen, te combineren en door gebruik van slimme technologieën, tot beter inzicht in ruimtelijke relaties te komen. Daarvoor gebruikt Philip het liefst GIS cartographie voor desktop of web, phython voor het automatiseren en PHP om users toegang tot Postgis databases mogelijk te maken.

Philip is nieuwsgierig, behulpzaam en houdt van geconcentreerd werken.

Arbeidsverleden

2018 - heden Adviseur Geo-ICT bij dBvision
2014 - 2018 Mede-oprichter, GEO-ICT engineer bij QLark B.V. (Eaglesensing B.V.)
2012 - 2014 Project manager bij Triple20 B.V.
2008 - 2012 Project manager 'Precision Agriculture' bij Fresh Studio Innovations Asia, Filipijnen

Opleiding

2004 - 2008 MSc. Management of Aro-Ecological Knowledge & Social Change, Wageningen University (WUR)
2000 - 2007 Gratuate Engineer Landscape Planning, Specialisatierichting Geo-Information & Remote Sensing, Technische Universität Berlin, Duitsland

Werkervaring

 • Opzetten van een bedrijfs-kennisdatabase in vorm van een online encyclopedie (2018)
 • Ontwerp en scripten van een online waarneempuntengenerator voor geluidsberekingen (2018)
 • Ontwerp en scripten van een online BAG ( Basisregistratie Adressen en Gebouwen) exporttool(2018)
 • Bepaling van onderzoeksscopes voor MJPG spoor (Meerjarenprogramma Geluidsanering, ProRail) en conversie van geluidregisterdata voor akoestisch onderzoek (2018)
 • Automatisering van naleving van geluidproductieplafonds ProRail (2018)
 • Ontwerp en user-interfacing van PostGIS-database voor Eaglesensing B.V. (2017)
 • Interreg Projectbeheer (als projectpartner) van SPECTORS (Sensor Products for Enterprises Creating Technological Opportunities in airborne Remote Sensing, 2016-2018)
 • Ontwikkeling van geautomatiseerde cartografie applicatie voor QGis (2016)
 • Ontwikkeling van een UAV gebaseerde data inwinnings- en dataverwerkingssysteem (2015, QLark B.V.)
 • Technische haalbaarheidsstudie & business plan voor remote sensing services voor tropische plantation crops (2014)
 • Opzetten van field monitoring systeem in de bananenproductie (2010, NEH Philippines)
 • Introductie van GPS & GIS gebaseerde gewasbestrijding voor plantation crops (2009, NEH Philippines)