Koen Lammerts van Bueren

Koen is een universitair geschoolde allround IT'er, gespecialiseerd in Geografische Informatie Systemen (GIS), applicatie-ontwikkeling, (ruimtelijke) databases en het bouwen van websites. Hij heeft ervaring in alle fasen van automatiseringsprojecten. Zowel als ontwikkelaar als in de functie van (technisch) projectleider.

Koen is stress-bestendig, werkt nauwkeurig en planmatig, en vindt 'afspraak is afspraak' een mooi uitgangspunt. Koen vindt het uitdagend om vraagstukken op te lossen, zijn eigen creativiteit in te brengen, nieuwe technieken toe te passen en grenzen te verleggen.


Arbeidsverleden

1994 - 1995 Zelfstandig IT-consultant
1996 - 1998 GIS-developer bij Adogis
1998 - 2000 Technsich Projectleider bij Adogis
2001 - 2003 IT-consultant bij Superconsult BV
2004 - 2006 Zelfstandig IT-consultant
2007 - heden Sr. GIS adviseur bij dBvision

Opleiding

1987 - 1993 Studie Informatica aan de Universiteit van Amsterdam. Specialisatierichting Bestuurlijke Informatica

Werkervaring

 • EU-geluidkartering Rijkswaterstaat, diverse gemeenten en agglomeraties (2016)
 • Geautomatiseerd samenstellen 3D-modellen t.b.v. geluidberekeningen (2016)
 • Diverse geluidonderzoeken t.b.v. toekomstige ontwikkelingen gemeente Rotterdam (2016)
 • Luchtkwaliteitonderzoek gemeente Nieuwegein en Alkmaar (2016)
 • Ontwikkeling Geluidregister++ (2013 - heden)
 • Ontwikkeling tools en uitvoeren dataconversies in het kader van MJPG Geluidsanering langs spoorwegen (2015 - 2016)
 • Ontwikkeling tools en uitvoeren dataconversies voor samenstellen dataset Naleving 2014 Rijkswaterstaat (2015)
 • Akoestisch onderzoek naar mogelijke trajecten waarop Rijkswaterstaat de maximum snelheid kan verhogen naar 130 km/h (2015)
 • Ontwikkeling tools en uitvoeren dataconversies voor samenstellen dataset Naleving 2013 Rijkswaterstaat (2014)
 • Dataconversies voor samenstellen dataset Snelheidsverhoging 130 km/h Rijkswaterstaat (2013 - 2014)
 • Toetsing dienstregeling ProRail (2012 - 2014)
 • Actieplan geluid voor de provincies Noord-Holland, Drenthe en Limburg (2013)
 • Zonekaart spoor/weg (2013)
 • EU-actieplannen voor o.a. de gemeenten Nijmegen, Arnhem, Apeldoorn en Zwolle (2012)
 • EU-geluidkartering ProRail (2012)
 • Ontwikkeling diverse standaard-webapplicaties op basis van OpenLayers, Postgis/Postgres en Geoserver, diverse opdrachtgevers (2011 - 2012)
 • EU-geluidkartering voor o.a. agglomeratie Hilversum, regio Alkmaar, gemeenten 's Hertogenbosch, Diemen en Zaanstad (2011 - 2012)
 • Initiele vaststelling dataset Geluidregister, opdrachtgever ProRail (2011 - 2012)
 • Luchtkwaliteitrapport gemeente Nieuwegein (2011)
 • Project 'Bearable Noise Limits' voor de Europese spoorwegsector, opdrachtgever UIC, Parijs (2011)
 • Onderzoek effecten geluidnormering woningbouw langs hoofdspoorwegen, opdrachtgever DHV (2011)
 • Ontwikkeling Doelmatigheidscriterium voor geluidmaatregelen langs provinciale wegen, opdrachtgever IPO (2011)
 • Toetsing dienstregelingen aan de geluidproductieplafonds, opdrachtgever ProRail (2011)
 • (Actualisatie) Y-onderzoek o.b.v. de meest actuele gegevens. Onderzoek naar de omvang van saneringslocaties langs het spoor, en bepalen wat de kosten zijn van geluidmaatregelen bij verschillende varianten van grens- en streefwaarden (2010 - 2011)
 • Integreren van geluid in een 3D Google Earth applicatie (2010)
 • Luchtkwaliteitcontouren en -kaarten provincie Limburg (2009)
 • Geluidstudie varianten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (2009)
 • Luchtkwaliteitcontouren en -kaarten gemeente Nieuwegein (2009)
 • Ontwikkelen Google Earth applicaties t.b.v. het in beeld brengen van 3D geluidmodellen (2009)
 • Eindmelding sanering verkeerslawaai gemeente Nieuwegein (2008)
 • Luchtkwaliteitrapport gemeente Nieuwegein (2008)
 • Ontwerp en ontwikkeling nieuwe website dBvision (2008)
 • Doelmatigheidscriterium voor geluidproductieplafonds (2008)
 • Samenvoegen saneringsbudgetten VROM en V&W, onderzoek naar effecten van maatregelen op aantallen woningen en daaraan verbonden kosten (2008)
 • Berekening en weergave van de knelpunten langs het Nederlandse spoor in het kader van de Nota Mobiliteit, opdrachtgever ProRail (2007 - 2008)
 • Luchtkwaliteitrapport gemeente Rheden (2007)
 • Internetpublicatie EU-geluidkaarten m.b.v. Google Maps voor diverse opdrachtgevers (2007)
 • EU-geluidkartering Rijkswaterstaat (2007)
 • EU-geluidkartering en Actieplan ProRail (2007 - 2008)
 • Zeeuwse lijn, akoestisch onderzoek van de periode 2007 - 2009 (2007)
 • Ontwikkeling, beheer en redactie van de website van de Universitaire Sportvereniging Amsterdam (2005 - 2009, zelfstandig IT-consultant)
 • Testen van de maatwerk-applicaties van het Nuon GIS Competence Center op XP-compabiliteit (2005, zelfstandig IT-consultant)
 • Ondersteuning bij het overzetten van de oude website van het Koninklijk NIVRA naar de nieuwe (2004, zelfstandig IT-consultant)
 • Het voor Nuon/Shell produceren van een set kaarten dat ondersteuning biedt bij het bepalen van de meest geschikte locatie voor een windmolenpark op zee (2002 - 2003, Superconsult)
 • Ontwikkeling van een monitoring-systeem waarmee vanaf één centrale locatie het gebruik van het Leidingregistratiesysteem van Nuon bekeken en gestuurd kan worden (2001 - 2003, Superconsult)
 • Ontwikkeling van een GIS-applicatie op cd-rom met foto's, kaarten en diverse thema's betreffende monumenten, archeologie en historische geografie binnen de Provincie Utrecht (2000, Adogis)
 • Uitvoering van een GIS-vooronderzoek t.b.v. de aanleg van een Europa-dekkend netwerk van glasvezelkabels (1999 - 2000, Adogis)
 • Internet-applicatie om straten- en gemeentegidsen van Suurland Falkplan online op internet publiceren (1999 - 2000, Adogis)
 • Intranet-applicatie waarmee voortgang van de grondverwerving t.b.v. de aanleg van de Betuweroute in kaart wordt gebracht (1999, Adogis)
 • Bouw van een applicatie waarmee het omleggen van kabels en leidingen t.b.v. de aanleg van de Betuweroute wordt gevisualiseerd en reproduceerbaar wordt gemaakt (1998 - 1999, Adogis)
 • Ontwikkeling digitaal Bodemloket voor de Provincie Utrecht (1998, Adogis)
 • Schiphol Masterplan 2015, een GIS-systeem waarmee de logistieke planning van de Schiphol Masterplan 2015-projecten in tijd kan worden ingevoerd en gewijzigd (1998 - 1999, Adogis)
 • Bouw van een GIS-applicatie waarmee de Gemeente Utrecht ruimtelijke projecten in de stad kan invoeren en presenteren (1997 - 1999, Adogis)
 • Wegverharding Nederland voor EDS/Rijkswaterstaat, ArcView-applicatie om wegverhardingsgegevens uit een Oracle database middels Dynamic Segmentation te tonen (1997, Adogis)
 • Bouw van een ArcView-applicatie waarmee bodeminformatie van het Leidscherijn-gebied inzichtelijk wordt gemaakt (1996, Adogis)
 • Ontwikkeling en beheer van een interactief geografisch voortgangssignaleringssysteem ten behoeve van de aanleg van de Betuweroute (1995 - 1998, Adogis)
 • Runoff en verwaaiing, een GIS-toepassing ten behoeve van het onderzoek 'Runoff en verwaaiing van verontreinigd regenwater' voor de Provincie Utrecht (1995 - 1996, Adogis)