Jeroen Kamer

Jeroen heeft circa 26 jaar ervaring in het adviseren van overheidsorganisaties, zoals het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, IPO, provincies en gemeenten. Zijn werk heeft betrekking op technische akoestische, beleidsmatige, strategische, operationele en communicatieve facetten van vraagstukken rond de geluideffecten van wegverkeer en railverkeer.

Hij heeft zich ontwikkeld tot een partner die in staat is de opdrachtgever objectieve informatie, voortgang en resultaat te leveren, in situaties waarbij verschillende partijen overeenstemming dienen te bereiken over technisch complexe materie. Hij heeft brede kennis van hoe de organisaties werken die belast zijn met beheer en onderhoud van infrastructuur en benut dit om hun functioneren te verbeteren en gewenste veranderingen te helpen doorvoeren.

Jeroen is creatief, gedreven en nieuwsgierig. In zijn werk gaat het vaak over het implementeren van nieuwe of verbeteren van bestaande werkprocessen. Jeroen is daarbij scherp op het betrekken en benutten van alle kennis die binnen een organisatie aanwezig is. Ook maakt hij zich graag hard voor een eerlijke en duidelijke communicatie naar niet-akoestici.

Arbeidsverleden

1990 - 1995 Van Dorsser raadgevende ingenieurs
1996 - 1997 Technical Management  (tegenwoordig Grontmij)
1997 - 2016 Royal HaskoningDHV
2016 – heden dBvision

Opleiding

1987 - 1990 Bouwkunde aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Afgestudeerd in de informatica
1991 Architectuur aan de Technische Universiteit Delft. Propadeuse afgerond

Werkervaring

 • Betere banden nu, promoten van het gebruik van de beste band bij leasemaatschappijen, overheden en private bedrijven (2016, dBvision).
 • Kostentool SWUNG, uitwerken werkwijze en methodiek tot Plan van Aanpak (2016, RHDHV).
 • Visie Luchtkwaliteit Amersfoort, opstellen van een visie op de verbetering van de luchtkwaliteit in de gemeente Amersfoort (2016, RHDHV).
 • Nalevingskosten SWUNG voor provincies, herijking van het benodigd budget in de periode tot 2040 (2016, RHDHV).
 • Nalevingsverslag 2015-2017, uitwerken werkwijze en methodiek tot Plan van Aanpak (2016, RHDHV).
 • Quick scan 130 km/h, analyseren van kansrijke trajecten voor een snelheidsverhoging op rijkswegen (2016, RHDHV).
 • Uitvoerbaarheidstoets SWUNG, analyseren van consequenties van wetswijzigingen SWUNG voor de organisatie van Rijkswaterstaat (2016, RHDHV).
 • Governance SWUNG, opstellen van taken en verantwoordelijkheden SWUNG binnen Rijkswaterstaat ZN (2015, RHDHV).
 • Budgetspanning MJPG, kwantificeren van kostenconsequenties versoberingsopties MJPG wegen.
 • Budgetspanning MJPG, inbrengen van kennis en kunde vanuit de perspectieven van Rijkswaterstaat en RHDHV bij budgetspanning MJPG (2015, RHDHV).
 • Projectleiding 130 km/h, vervanging van de projectleider akoestiek Rijkswaterstaat bij het Landelijk Programma Snelheidsverhoging 130 (2015, RHDHV).
 • Geluidsimulatie Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG), bijdragen aan de informatiedagen over het TB ZRG (2015, RHDHV).
 • Balans Meten en rekenen verkeer, begeleiden van de opdrachtgever en -nemer bij het benoemen van verbetervoorstellen voor INWEVA (2015, RHDHV).
 • Geluidsimulatie MJPG wegen, bijdragen aan een interne Rijkswaterstaat workshop over het saneringsprogramma (2015, RHDHV).
 • SWUNG 2 mobiliteitsproject, analyse van de impact van SWUNG 2 op de organisatie van provincies qua fte en kosten (2014, RHDHV).
 • Business case verkeerstellingen, analyseren van de kosten en baten van extra investeringen in telsystemen op rijkswegen (2014, RHDHV).
 • Nalevingsberekeningen 2014, controle van de correct- en volledigheid van de databestanden en rekenresultaten naleving 2014 rijkswegen (2014, RHDHV).
 • Implementatie SWUNG, (plaatsvervangend) projectleider implemenatie SWUNG bij Rijkswaterstaat (2012, RHDHV).
 • Nalevingskosten SWUNG voor provincies, analyse van de kostenconsequenties van SWUNG 2 (2012, RHDHV).
 • Geluidsadvisering DVS, projectleider voor het raamcontract voor hoogwaardige inkoop van geluidkennis bij Rijkswaterstaat (2009, RHDHV).
 • Zinvol Effecten Bepalen, uitwerken van verbetervoorstellen voor de onderzoeksmethodiek voor geluid in relatie tot Elverding (2009, RHDHV).
 • Opstellen EU-geluidkaart gemeente Haarlem (2005, RHDHV).
 • Ontwikkeling geluidsimulator Sensibel (2009, RHDHV).
 • Prognoise, projectleiding en ontwikkeling van een tool om kosten- en milieuconsequenties voor SWUNG scenario's te berekenen (2002, RHDHV).
 • Nieuwbouw KLPD, (bouw-) akoestische advisering bij de nieuwbouw van de KLPD in Driebergen (Technical Management).
 • Nieuwbouw Rijkswaterstaat, (bouw-) akoestische advisering bij de nieuwbouw van Rijkswaterstaat in Grou (Technical Management).
 • Nieuwbouw ABN AMRO, (bouw-) akoestische advisering bij de nieuwbouw van het hoofdkantoor in Amsterdam (Technical Management).

Publicaties

Prijzen

 • Ei van Columbus (tegenwoordig Willem II plaquette) met de geluidsimulator Sensibel, 2010