Fons Peeters

In mijn rol als akoestisch adviseur heb ik gemerkt dat ik de meeste voldoening haal uit projecten waarbij ik kansen en mogelijkheden creeer voor alle belanghebbenden. De koppeling tussen infrastructurele projecten en de inpassing in de leefomgeving is voor mij een uitdaging. Mijn ambitie is om me te ontwikkelen tot een adviseur die op alle aspecten van milieu, geluid en ecologie projecten kan beoordelen en in de uitvoering kan begeleiden. Het slaan van een brug tussen beleid en de praktijk is daarbij mijn uitgangspunt.

Mijn ervaring ligt zowel op het 'uitvoerend vlak' (rekenmodellen) als op het gebied van ontwikkelingen binnen wet- en regelgeving (o.a. SWUNG wetgeving en de nieuwe omgevingswet). Op basis van deze combinatie weet ik de link leggen tussen abstracte wet- en regelgeving en de toepassing daarvan in praktijksituaties. Daarmee weet ik de effecten van beleidskeuzes te vertalen naar de gevolgen in de uitvoering en daarmee mogelijke risico's in beeld te brengen.

In mijn vrije tijd ben ik regelmatig op mijn fiets op de weg te vinden of genietend van de stilte in de Brabantse bossen.

Arbeidsverleden

2009 Beleidsmedewerker Milieu en Ruimtelijke Ordening bij Gemeente Vught (detachering)
2003 - 2016 Akoestisch adviseur bij M+P raadgevende ingenieurs te Vught
2016 - heden Akoestisch adviseur bij dBvision
2017 Akoestisch adviseur bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), detachering

Opleiding

1997 - 2003 Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven Afgestudeerd in de vakgroep Dynamics & Control, vakgroep Geluidarm construeren
2003 Afstudeeronderzoek TNO: "Study on speed and accuracy of a new acoustic computational model (lumped parameter BEM)"
2002 Stageopdracht bij AUDI AG (Ingolstadt, DE): "Optimalisatie van laagfrequent interieurgeluid van personenvoertuigen"

Werkervaring

 • Uitvoeren en beoordelen akoestische onderzoeken weg- en railverkeer
  • Deelprojectleider landelijk saneringsprogramma railverkeerslawaai (MJPG)
 • Beleidsstudies landelijke overheden in het kader van uniformering Reken- en Meetvoorschriften, aanpassing Wet Geluidhinder en voor de invoering van de geluidproductieplafonds (SWUNG-wetgeving)
  • Co-auteur voor standaarden wijziging en ontheffing geluidproductieplafonds (RWS - WVL)
  • Beoordeling regionale bijdragen RWS voor jaarlijkse naleving geluidproductieplafonds
 • Beleids- en adviestrajecten voor lokale en rijksoverheden op gebied van aanpak weg- en railverkeerslawaai
  • Onderzoek toepasbaarheid diffractoren langs provinciale wegen in Zuid-Holland
  • Aanvraag Tijdelijke Ontheffingen en Wijziging GPP's voor RWS Noord-Nederland
 • Projectleider grootschalige meet- en monitoringsprogramma's op het gebied van wegverkeerslawaai
 • Adviseur voor diverse aannemers bij de ontwikkeling van stille wegdekken en innovatieve geluidschermen
 • Verzorgen diverse cursussen voor overheden en bedrijfsleven op gebied van verkeerslawaai
 • Doorontwikkeling standaardisering diverse meetmethoden geluidschermen
 • Beoordelen akoestische rapportages
 • Betrokken bij uitvoering geluidssanering N65/A2 en spoorweglawaai
 • Opzetten lokaal geluidbeleid
 • Uitvoeren geluidmetingen weg- en railverkeer
 • Ontwikkeling meetmethoden voor bepalen van (akoestische) wegdekeigenschappen
 • Ontwikkeling meetmethoden geluidschermen

Publicaties

 • Geluidreducerende wegdekken in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht, Elbers F.B.J. en Peeters F., Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit in Nederland, 6 november 2018
 • Low noise pavement in Rotterdam, Amsterdam, The Hague and Utrecht, Elbers F.B.J. en Peeters F., Working group noise, 11 oktober 2018
 • Hoe de wet van geluidmaatregelen booming business maakt, Judith Doorschot en Fons Peeters - CROW infradagen 2016
 • Determination of Acoustic Properties of Noise Barriers Fons Peeters, Bert Peeters, Ysbrand Wijnant Proceedings: presentation & paper DAGA2016 (14-17 maart 2016, Aachen)
 • Geluidschermen: Realisatie en Regelgeving ir. A.A.A. Peeters Presentatie: Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2015, Expo Hoevelaken
 • Acoustic effect of drainage gaps in noise barriers Fons Peeters en Willem-Jan van Vliet (RWS) Proceedings: Euronoise 2015, Maastricht
 • Realistische absorptiefactoren voor geluidschermen A.A.A. Peeters Presentatie: Presentatie tijdens GTL 2013, Nieuwegein Gezamelijk met Willem-Jan van Vliet (RWS)
 • Toepassing van stille wegdekken, een beleidskeuze? A.A.A. Peeters, Tryfon Roelofs Presentatie: Congres Geluid, Trillingen, Luchtkwaliteit, 2011
 • Geluidschermen: integraal beoordelen A.A.A. Peeters Presentatie: congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2010)
 • Kijken naar dB's en euro's bij keuze stil wegdek A.A.A. Peeters, R.C.L. van Loon Artikel: Land en Water nr. 7, BDU, Barneveld (2009)